CHF/HKD
Bán 8.5623
Chênh lệch Chênh lệch0.0024
Mua 8.5647
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 23, 2023 8.5694 0.0110 0.13% 8.5584 8.5803 8.5530
Mar 22, 2023 8.5583 0.0482 0.57% 8.5101 8.5757 8.4860
Mar 21, 2023 8.5099 0.0723 0.86% 8.4376 8.5182 8.4156
Mar 20, 2023 8.4373 -0.0274 -0.32% 8.4647 8.4870 8.4256
Mar 19, 2023 8.4648 0.0029 0.03% 8.4619 8.4766 8.4535
Mar 17, 2023 8.4662 0.0205 0.24% 8.4457 8.4941 8.4428
Mar 16, 2023 8.4458 0.0222 0.26% 8.4236 8.5022 8.4190
Mar 15, 2023 8.4236 -0.1567 -1.83% 8.5803 8.6028 8.3949
Mar 14, 2023 8.5803 -0.0126 -0.15% 8.5929 8.6243 8.5615
Mar 13, 2023 8.5929 0.0573 0.67% 8.5356 8.6403 8.5271
Mar 12, 2023 8.5354 0.0044 0.05% 8.5310 8.5685 8.5074
Mar 10, 2023 8.5138 0.1006 1.20% 8.4132 8.5544 8.4128
Mar 9, 2023 8.4130 0.0715 0.86% 8.3415 8.4177 8.3354
Mar 8, 2023 8.3414 0.0121 0.15% 8.3293 8.3597 8.3156
Mar 7, 2023 8.3292 -0.1032 -1.22% 8.4324 8.4525 8.3223
Mar 6, 2023 8.4324 0.0568 0.68% 8.3756 8.4342 8.3738
Mar 5, 2023 8.3756 -0.0004 -0.00% 8.3760 8.3811 8.3754
Mar 3, 2023 8.3815 0.0500 0.60% 8.3315 8.3861 8.3307
Mar 2, 2023 8.3314 -0.0208 -0.25% 8.3522 8.3555 8.3139
Mar 1, 2023 8.3523 0.0215 0.26% 8.3308 8.3939 8.3238