CHF/HKD
Bán 8.3215
Chênh lệch Chênh lệch0.0098
Mua 8.3313
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 8.3215 -0.0069 -0.08% 8.3284 8.3342 8.2923
Aug 11, 2022 8.3285 0.0039 0.05% 8.3246 8.3697 8.3053
Aug 10, 2022 8.3245 0.0995 1.21% 8.2250 8.3523 8.2226
Aug 9, 2022 8.2250 0.0066 0.08% 8.2184 8.2520 8.2132
Aug 8, 2022 8.2183 0.0611 0.75% 8.1572 8.2426 8.1460
Aug 7, 2022 8.1572 0.0039 0.05% 8.1533 8.1601 8.1503
Aug 5, 2022 8.1590 -0.0674 -0.82% 8.2264 8.2291 8.1336
Aug 4, 2022 8.2265 0.0620 0.76% 8.1645 8.2278 8.1562
Aug 3, 2022 8.1646 -0.0247 -0.30% 8.1893 8.2251 8.1323
Aug 2, 2022 8.1893 -0.0710 -0.86% 8.2603 8.2879 8.1869
Aug 1, 2022 8.2604 0.0241 0.29% 8.2363 8.2775 8.2356
Jul 31, 2022 8.2363 -0.0036 -0.04% 8.2399 8.2444 8.2277
Jul 29, 2022 8.2480 0.0249 0.30% 8.2231 8.2603 8.1809
Jul 28, 2022 8.2231 0.0341 0.42% 8.1890 8.2232 8.1487
Jul 27, 2022 8.1889 0.0336 0.41% 8.1553 8.1902 8.1255
Jul 26, 2022 8.1552 0.0172 0.21% 8.1380 8.1624 8.1173
Jul 25, 2022 8.1379 -0.0098 -0.12% 8.1477 8.1600 8.1240
Jul 24, 2022 8.1476 0.0112 0.14% 8.1364 8.1602 8.1329
Jul 22, 2022 8.1535 0.0329 0.41% 8.1206 8.1757 8.0879
Jul 21, 2022 8.1207 0.0425 0.53% 8.0782 8.1252 8.0584