CHF/JPY
Bán 141.665
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 141.705
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 141.185 0.010 0.01% 141.175 141.355 140.970
Aug 8, 2022 141.170 0.825 0.59% 140.345 141.330 140.330
Aug 7, 2022 140.350 0.145 0.10% 140.205 140.530 140.175
Aug 5, 2022 140.265 1.275 0.92% 138.990 140.665 138.960
Aug 4, 2022 138.985 -0.320 -0.23% 139.305 139.980 138.820
Aug 3, 2022 139.310 0.205 0.15% 139.105 139.660 138.590
Aug 2, 2022 139.110 0.835 0.60% 138.275 139.350 137.140
Aug 1, 2022 138.280 -1.655 -1.18% 139.935 140.015 138.235
Jul 31, 2022 139.940 0.080 0.06% 139.860 140.115 139.770
Jul 29, 2022 139.975 -0.805 -0.57% 140.780 141.040 139.315
Jul 28, 2022 140.790 -1.205 -0.85% 141.995 142.155 140.205
Jul 27, 2022 142.000 -0.300 -0.21% 142.300 142.555 141.980
Jul 26, 2022 142.300 0.880 0.62% 141.420 142.335 141.290
Jul 25, 2022 141.435 -0.085 -0.06% 141.520 141.780 141.175
Jul 24, 2022 141.515 0.425 0.30% 141.090 141.625 141.050
Jul 22, 2022 141.475 -0.345 -0.24% 141.820 142.420 141.140
Jul 21, 2022 141.825 -0.620 -0.44% 142.445 143.100 141.810
Jul 20, 2022 142.445 -0.145 -0.10% 142.590 142.810 141.950
Jul 19, 2022 142.595 1.185 0.84% 141.410 142.680 141.055
Jul 18, 2022 141.405 -0.345 -0.24% 141.750 142.015 141.055