CHF/JPY
Bán 153.970
Chênh lệch Chênh lệch0.280
Mua 154.250
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 153.955 0.775 0.51% 153.180 154.075 153.050
Jun 1, 2023 153.180 0.300 0.20% 152.880 153.835 152.470
May 31, 2023 152.880 -1.385 -0.90% 154.265 154.330 152.665
May 30, 2023 154.265 -1.005 -0.65% 155.270 155.525 154.135
May 29, 2023 155.275 -0.225 -0.14% 155.500 155.505 155.040
May 28, 2023 155.505 0.465 0.30% 155.040 155.540 155.030
May 26, 2023 155.260 0.600 0.39% 154.660 155.440 154.255
May 25, 2023 154.665 0.655 0.43% 154.010 154.700 153.800
May 24, 2023 154.015 0.285 0.19% 153.730 154.090 153.220
May 23, 2023 153.740 -0.600 -0.39% 154.340 154.485 153.485
May 22, 2023 154.340 1.070 0.70% 153.270 154.455 153.150
May 21, 2023 153.270 -0.145 -0.09% 153.415 153.495 153.140
May 19, 2023 153.310 0.130 0.08% 153.180 153.755 152.850
May 18, 2023 153.175 0.070 0.05% 153.105 153.400 152.755
May 17, 2023 153.110 0.995 0.65% 152.115 153.210 152.030
May 16, 2023 152.120 0.255 0.17% 151.865 152.520 151.615
May 15, 2023 151.865 0.700 0.46% 151.165 152.185 151.105
May 14, 2023 151.165 0.185 0.12% 150.980 151.215 150.890
May 12, 2023 151.000 0.630 0.42% 150.370 151.525 150.360
May 11, 2023 150.385 -0.375 -0.25% 150.760 150.900 149.800