CHF/MXN
Bán 21.04727
Chênh lệch Chênh lệch0.01548
Mua 21.06275
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 20.80375 -0.01518 -0.07% 20.81893 20.84303 20.80364
Jun 27, 2022 20.81893 0.03890 0.19% 20.78003 20.86900 20.69014
Jun 26, 2022 20.77993 0.09153 0.44% 20.68840 20.78232 20.68840
Jun 24, 2022 20.72974 -0.09775 -0.47% 20.82749 20.89037 20.68973
Jun 23, 2022 20.82738 -0.02997 -0.14% 20.85735 20.96701 20.72737
Jun 22, 2022 20.85792 0.00634 0.03% 20.85158 20.93287 20.76796
Jun 21, 2022 20.85158 -0.09709 -0.46% 20.94867 20.97763 20.78808
Jun 20, 2022 20.94867 0.02997 0.14% 20.91870 21.04994 20.89769
Jun 19, 2022 20.91835 -0.00934 -0.04% 20.92769 20.98836 20.91107
Jun 17, 2022 20.93075 -0.17185 -0.81% 21.10260 21.30657 20.92231
Jun 16, 2022 21.10249 0.77623 3.82% 20.32626 21.35905 20.30285
Jun 15, 2022 20.32626 -0.24504 -1.19% 20.57130 20.67101 20.30421
Jun 14, 2022 20.57132 0.02809 0.14% 20.54323 20.77858 20.44024
Jun 13, 2022 20.54313 0.31560 1.56% 20.22753 20.56217 20.21992
Jun 12, 2022 20.22753 0.06827 0.34% 20.15926 20.24023 20.12757
Jun 10, 2022 20.13581 0.06931 0.35% 20.06650 20.22362 19.98210
Jun 9, 2022 20.06650 0.06111 0.31% 20.00539 20.13676 19.94824
Jun 8, 2022 20.00495 -0.11498 -0.57% 20.11993 20.16288 19.96709
Jun 7, 2022 20.11983 -0.02251 -0.11% 20.14234 20.15972 19.96908
Jun 6, 2022 20.14233 -0.16327 -0.80% 20.30560 20.30962 20.09879