CHF/MXN
Bán 20.36290
Chênh lệch Chênh lệch0.02103
Mua 20.38393
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 20.36290 -0.06123 -0.30% 20.42413 20.44055 20.28256
Jan 26, 2023 20.42408 -0.06057 -0.30% 20.48465 20.58414 20.39010
Jan 25, 2023 20.48465 0.10841 0.53% 20.37624 20.49515 20.31861
Jan 24, 2023 20.37589 -0.03319 -0.16% 20.40908 20.49407 20.32143
Jan 23, 2023 20.40897 -0.11083 -0.54% 20.51980 20.59805 20.34948
Jan 22, 2023 20.51772 0.02894 0.14% 20.48878 20.53928 20.47149
Jan 20, 2023 20.50594 -0.23064 -1.11% 20.73658 20.74598 20.44546
Jan 19, 2023 20.73647 0.13355 0.65% 20.60292 20.85316 20.58562
Jan 18, 2023 20.60292 0.37359 1.85% 20.22933 20.62213 20.17022
Jan 17, 2023 20.22928 -0.05392 -0.27% 20.28320 20.47361 20.17875
Jan 16, 2023 20.28320 0.03034 0.15% 20.25286 20.39656 20.21026
Jan 15, 2023 20.25286 0.06339 0.31% 20.18947 20.26669 20.15976
Jan 13, 2023 20.23598 -0.07979 -0.39% 20.31577 20.35177 20.20378
Jan 12, 2023 20.31662 -0.02852 -0.14% 20.34514 20.36409 20.19781
Jan 11, 2023 20.34525 -0.31826 -1.54% 20.66351 20.73458 20.28708
Jan 10, 2023 20.66351 -0.10805 -0.52% 20.77156 20.78624 20.59311
Jan 9, 2023 20.77145 0.13301 0.64% 20.63844 20.93082 20.61774
Jan 8, 2023 20.63833 0.08451 0.41% 20.55382 20.63900 20.55294
Jan 6, 2023 20.60758 -0.02436 -0.12% 20.63194 20.65956 20.43880
Jan 5, 2023 20.63150 -0.21784 -1.04% 20.84934 20.91510 20.59856