CHF/NOK
Bán 11.45026
Chênh lệch Chênh lệch0.01196
Mua 11.46222
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 11.36159 -0.01132 -0.10% 11.37291 11.37944 11.34162
Mar 30, 2023 11.37302 0.03630 0.32% 11.33672 11.40737 11.32575
Mar 29, 2023 11.33644 0.08638 0.77% 11.25006 11.34842 11.23797
Mar 28, 2023 11.24931 -0.16755 -1.47% 11.41686 11.42487 11.23011
Mar 27, 2023 11.41677 0.04047 0.36% 11.37630 11.51336 11.37369
Mar 26, 2023 11.37621 0.00016 0.00% 11.37605 11.39380 11.35920
Mar 24, 2023 11.38164 0.04358 0.38% 11.33806 11.50611 11.30098
Mar 23, 2023 11.33694 -0.04740 -0.42% 11.38434 11.38699 11.24227
Mar 22, 2023 11.38441 -0.04503 -0.39% 11.42944 11.45178 11.28127
Mar 21, 2023 11.42940 -0.01976 -0.17% 11.44916 11.48332 11.32182
Mar 20, 2023 11.45058 -0.04672 -0.41% 11.49730 11.60492 11.41982
Mar 19, 2023 11.49722 0.01637 0.14% 11.48085 11.51198 11.45923
Mar 17, 2023 11.53131 -0.03119 -0.27% 11.56250 11.60161 11.48455
Mar 16, 2023 11.56244 0.02679 0.23% 11.53565 11.70541 11.51163
Mar 15, 2023 11.53562 0.01022 0.09% 11.52540 11.72538 11.47509
Mar 14, 2023 11.52551 -0.03800 -0.33% 11.56351 11.67247 11.48505
Mar 13, 2023 11.56367 0.07524 0.65% 11.48843 11.72550 11.44491
Mar 12, 2023 11.50996 0.03054 0.27% 11.47942 11.52148 11.47191
Mar 10, 2023 11.51473 0.09077 0.79% 11.42396 11.55220 11.41583
Mar 9, 2023 11.42403 0.08272 0.73% 11.34131 11.43334 11.32257