CHF/NOK
Bán 10.17183
Chênh lệch Chênh lệch0.02013
Mua 10.19196
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 10.16067 -0.03184 -0.31% 10.19251 10.23820 10.15727
Aug 4, 2022 10.19258 0.09033 0.89% 10.10225 10.19276 10.08223
Aug 3, 2022 10.10231 -0.09584 -0.94% 10.19815 10.21098 10.07741
Aug 2, 2022 10.19885 0.06329 0.62% 10.13556 10.21843 10.11840
Aug 1, 2022 10.13586 -0.02305 -0.23% 10.15891 10.18554 10.08790
Jul 31, 2022 10.15892 0.02045 0.20% 10.13847 10.16145 10.12040
Jul 29, 2022 10.13402 -0.05655 -0.55% 10.19057 10.35213 10.12544
Jul 28, 2022 10.19050 0.04409 0.43% 10.14641 10.35720 10.03108
Jul 27, 2022 10.14640 -0.12321 -1.20% 10.26961 10.27113 10.11845
Jul 26, 2022 10.26959 0.07899 0.78% 10.19060 10.29003 10.15627
Jul 25, 2022 10.19353 -0.10549 -1.02% 10.29902 10.34911 10.15429
Jul 24, 2022 10.29948 0.04904 0.48% 10.25044 10.32021 10.25044
Jul 22, 2022 10.31360 0.02844 0.28% 10.28516 10.34529 10.26016
Jul 21, 2022 10.28441 0.02976 0.29% 10.25465 10.30828 10.18144
Jul 20, 2022 10.25339 0.06235 0.61% 10.19104 10.28314 10.17906
Jul 19, 2022 10.21392 -0.09825 -0.95% 10.31217 10.32958 10.18011
Jul 18, 2022 10.31218 -0.10199 -0.98% 10.41417 10.44092 10.27694
Jul 17, 2022 10.41418 0.04426 0.43% 10.36992 10.43242 10.34158
Jul 15, 2022 10.40378 0.00774 0.07% 10.39604 10.47077 10.36226
Jul 14, 2022 10.39442 -0.02546 -0.24% 10.41988 10.48359 10.32492