CHF/PLN
Bán 4.65921
Chênh lệch Chênh lệch0.01544
Mua 4.67465
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 4.65921 0.03790 0.82% 4.62131 4.67906 4.61941
May 25, 2023 4.62121 -0.01018 -0.22% 4.63139 4.64757 4.59145
May 24, 2023 4.63154 0.01211 0.26% 4.61943 4.63406 4.58711
May 23, 2023 4.61936 -0.01241 -0.27% 4.63177 4.63988 4.58454
May 22, 2023 4.63180 -0.03889 -0.83% 4.67069 4.67665 4.61215
May 21, 2023 4.67069 0.01489 0.32% 4.65580 4.67438 4.63626
May 19, 2023 4.65806 -0.00271 -0.06% 4.66077 4.67427 4.63066
May 18, 2023 4.66095 0.02134 0.46% 4.63961 4.67246 4.63549
May 17, 2023 4.63942 0.02834 0.61% 4.61108 4.64645 4.59733
May 16, 2023 4.61107 -0.01340 -0.29% 4.62447 4.63045 4.58785
May 15, 2023 4.62446 -0.00361 -0.08% 4.62807 4.63433 4.59293
May 14, 2023 4.62825 0.01397 0.30% 4.61428 4.62908 4.60349
May 12, 2023 4.62867 -0.01937 -0.42% 4.64804 4.67158 4.62308
May 11, 2023 4.64815 0.02670 0.58% 4.62145 4.65256 4.61545
May 10, 2023 4.62143 -0.04158 -0.89% 4.66301 4.67174 4.60112
May 9, 2023 4.66318 0.00487 0.10% 4.65831 4.66993 4.64928
May 8, 2023 4.65831 0.00409 0.09% 4.65422 4.66762 4.63892
May 7, 2023 4.65412 0.01790 0.39% 4.63622 4.65572 4.63550
May 5, 2023 4.65225 -0.04729 -1.01% 4.69954 4.70143 4.64352
May 4, 2023 4.69958 0.00908 0.19% 4.69050 4.70489 4.66867