CHF/PLN
Bán 4.81831
Chênh lệch Chênh lệch0.00633
Mua 4.82464
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 4.81058 0.00311 0.06% 4.80747 4.81249 4.80326
Aug 7, 2022 4.80748 0.00642 0.13% 4.80106 4.80921 4.80106
Aug 5, 2022 4.79958 -0.01007 -0.21% 4.80965 4.82377 4.79760
Aug 4, 2022 4.80966 0.00587 0.12% 4.80379 4.84167 4.78598
Aug 3, 2022 4.80378 -0.04247 -0.88% 4.84625 4.85809 4.79253
Aug 2, 2022 4.84536 0.01413 0.29% 4.83123 4.86052 4.81139
Aug 1, 2022 4.83175 -0.02554 -0.53% 4.85729 4.87976 4.81043
Jul 31, 2022 4.85728 0.00844 0.17% 4.84884 4.86403 4.84228
Jul 29, 2022 4.85898 -0.02464 -0.50% 4.88362 4.90132 4.83926
Jul 28, 2022 4.88363 -0.00026 -0.01% 4.88389 4.92610 4.87251
Jul 27, 2022 4.88390 0.00965 0.20% 4.87425 4.92657 4.85565
Jul 26, 2022 4.87169 0.08853 1.85% 4.78316 4.89257 4.76914
Jul 25, 2022 4.78334 -0.03526 -0.73% 4.81860 4.82623 4.74494
Jul 24, 2022 4.81859 0.02252 0.47% 4.79607 4.81920 4.78203
Jul 22, 2022 4.82271 0.00324 0.07% 4.81947 4.86059 4.80666
Jul 21, 2022 4.81946 0.00351 0.07% 4.81595 4.82833 4.77456
Jul 20, 2022 4.81594 0.02433 0.51% 4.79161 4.84161 4.77148
Jul 19, 2022 4.79162 0.00865 0.18% 4.78297 4.84276 4.76157
Jul 18, 2022 4.78568 -0.06591 -1.36% 4.85159 4.86293 4.76787
Jul 17, 2022 4.85158 0.01820 0.38% 4.83338 4.85360 4.81427