CHF/ZAR
Bán 17.01938
Chênh lệch Chênh lệch0.12305
Mua 17.14243
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 1, 2022 17.01938 -0.01333 -0.08% 17.03271 17.16037 16.94144
Jun 30, 2022 17.03271 0.05758 0.34% 16.97513 17.22304 16.90117
Jun 29, 2022 16.97113 0.18413 1.10% 16.78700 17.06977 16.75219
Jun 28, 2022 16.78700 0.21705 1.31% 16.56995 16.81991 16.52707
Jun 27, 2022 16.57005 0.07726 0.47% 16.49279 16.60980 16.46250
Jun 26, 2022 16.49270 0.05414 0.33% 16.43856 16.51023 16.43200
Jun 24, 2022 16.45055 -0.14882 -0.90% 16.59937 16.66931 16.43673
Jun 23, 2022 16.59991 0.04535 0.27% 16.55456 16.68302 16.50223
Jun 22, 2022 16.56541 0.09939 0.60% 16.46602 16.61373 16.44424
Jun 21, 2022 16.46752 -0.08894 -0.54% 16.55646 16.60366 16.37772
Jun 20, 2022 16.55646 0.06690 0.41% 16.48956 16.63450 16.48936
Jun 19, 2022 16.48630 0.04596 0.28% 16.44034 16.50090 16.42467
Jun 17, 2022 16.46690 -0.07418 -0.45% 16.54108 16.59088 16.40116
Jun 16, 2022 16.54100 0.70640 4.46% 15.83460 16.62375 15.81469
Jun 15, 2022 15.83455 -0.19066 -1.19% 16.02521 16.08329 15.79462
Jun 14, 2022 16.02521 -0.15787 -0.98% 16.18308 16.28512 15.96432
Jun 13, 2022 16.18308 0.13864 0.86% 16.04444 16.25029 16.03535
Jun 12, 2022 16.05537 0.06307 0.39% 15.99230 16.05565 15.97661
Jun 10, 2022 15.99472 0.20569 1.30% 15.78903 16.09694 15.74660
Jun 9, 2022 15.79049 0.18636 1.19% 15.60413 15.82243 15.49074