CHF/ZAR
Bán 19.73068
Chênh lệch Chênh lệch0.01850
Mua 19.74918
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 19.94752 -0.04313 -0.22% 19.99065 19.99484 19.93968
Mar 27, 2023 19.98996 0.24112 1.22% 19.74884 20.02312 19.74095
Mar 26, 2023 19.74892 0.05516 0.28% 19.69376 19.75030 19.67141
Mar 24, 2023 19.72985 0.01736 0.09% 19.71249 19.88863 19.69848
Mar 23, 2023 19.72594 -0.06917 -0.35% 19.79511 19.89752 19.65142
Mar 22, 2023 19.79662 -0.30803 -1.53% 20.10465 20.12636 19.75752
Mar 21, 2023 20.10129 0.19404 0.97% 19.90725 20.15215 19.84162
Mar 20, 2023 19.90757 0.14325 0.72% 19.76432 20.03090 19.73828
Mar 19, 2023 19.76415 0.06598 0.33% 19.69817 19.81409 19.61095
Mar 17, 2023 19.84411 0.06350 0.32% 19.78061 19.87133 19.72148
Mar 16, 2023 19.78128 0.07072 0.36% 19.71056 19.89305 19.68947
Mar 15, 2023 19.71056 -0.11202 -0.57% 19.82258 19.98805 19.64863
Mar 14, 2023 19.82269 -0.12524 -0.63% 19.94793 20.08639 19.73221
Mar 13, 2023 19.94793 0.10831 0.55% 19.83962 20.04948 19.75445
Mar 12, 2023 19.83973 -0.06305 -0.32% 19.90278 19.92061 19.81332
Mar 10, 2023 19.87369 0.03608 0.18% 19.83761 19.95112 19.68307
Mar 9, 2023 19.83719 0.14325 0.73% 19.69394 19.91071 19.67906
Mar 8, 2023 19.69373 -0.02799 -0.14% 19.72172 19.84930 19.64253
Mar 7, 2023 19.71331 0.14616 0.75% 19.56715 19.77959 19.55800
Mar 6, 2023 19.56715 0.22452 1.16% 19.34263 19.59466 19.34253