CHF/RUB
Bán 59.2860
Chênh lệch Chênh lệch0.6430
Mua 59.9290
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 59.2860 0.8820 1.51% 58.4040 60.3695 58.2390
Jul 21, 2022 58.1310 1.7055 3.02% 56.4255 60.1780 56.1770
Jul 20, 2022 56.2410 -0.1770 -0.31% 56.4180 56.5825 55.9950
Jul 19, 2022 56.9765 -0.1770 -0.31% 57.1535 57.8375 56.3890
Jul 18, 2022 57.3965 -0.5590 -0.96% 57.9555 58.1290 57.2715
Jul 15, 2022 58.2255 -1.2895 -2.17% 59.5150 59.5160 57.4170
Jul 14, 2022 58.9605 0.0915 0.16% 58.8690 59.2135 58.2320
Jul 13, 2022 59.3170 -0.0975 -0.16% 59.4145 60.1345 58.7800
Jul 12, 2022 59.6550 -0.4195 -0.70% 60.0745 60.1920 57.8810
Jul 11, 2022 59.8270 -2.2915 -3.69% 62.1185 62.7305 59.6770
Jul 8, 2022 61.9690 -0.9145 -1.45% 62.8835 62.9065 61.8785
Jul 7, 2022 63.4625 -1.6900 -2.59% 65.1525 65.1560 63.0100
Jul 6, 2022 64.9740 -0.8135 -1.24% 65.7875 66.1150 62.9035
Jul 5, 2022 62.8120 5.3920 9.39% 57.4200 64.0010 57.3135
Jul 4, 2022 57.2420 -0.2235 -0.39% 57.4655 57.8295 56.5415
Jul 1, 2022 56.5345 1.5125 2.75% 55.0220 57.7575 54.6945
Jun 30, 2022 53.8025 -0.2995 -0.55% 54.1020 55.7100 53.3585
Jun 29, 2022 55.6180 2.5640 4.83% 53.0540 55.6885 52.0695
Jun 28, 2022 53.9375 -1.5290 -2.76% 55.4665 55.4945 53.6110
Jun 27, 2022 55.5450 -0.3035 -0.54% 55.8485 55.8530 55.0650