CHF/SGD
Bán 1.48280
Chênh lệch Chênh lệch0.00057
Mua 1.48337
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 1.49019 -0.00025 -0.02% 1.49044 1.49192 1.49004
May 30, 2023 1.49044 -0.00619 -0.41% 1.49663 1.49851 1.48886
May 29, 2023 1.49663 0.00339 0.23% 1.49324 1.49840 1.49246
May 28, 2023 1.49326 0.00415 0.28% 1.48911 1.49434 1.48911
May 26, 2023 1.49243 -0.00421 -0.28% 1.49664 1.49774 1.49048
May 25, 2023 1.49661 0.00508 0.34% 1.49153 1.49666 1.49087
May 24, 2023 1.49154 -0.00241 -0.16% 1.49395 1.49514 1.48713
May 23, 2023 1.49395 -0.00436 -0.29% 1.49831 1.49874 1.49139
May 22, 2023 1.49832 0.00174 0.12% 1.49658 1.50378 1.49505
May 21, 2023 1.49658 0.00161 0.11% 1.49497 1.49716 1.49432
May 19, 2023 1.49439 0.00504 0.34% 1.48935 1.49737 1.48828
May 18, 2023 1.48936 -0.00446 -0.30% 1.49382 1.49548 1.48626
May 17, 2023 1.49382 -0.00121 -0.08% 1.49503 1.49753 1.48812
May 16, 2023 1.49504 0.00312 0.21% 1.49192 1.49727 1.49162
May 15, 2023 1.49191 0.00212 0.14% 1.48979 1.49474 1.48923
May 14, 2023 1.48977 0.00221 0.15% 1.48756 1.49002 1.48622
May 12, 2023 1.48807 -0.00071 -0.05% 1.48878 1.49681 1.48751
May 11, 2023 1.48878 -0.00033 -0.02% 1.48911 1.48999 1.48413
May 10, 2023 1.48914 -0.00145 -0.10% 1.49059 1.49316 1.48624
May 9, 2023 1.49060 0.00171 0.11% 1.48889 1.49154 1.48471