CHF/SGD
Bán 1.44197
Chênh lệch Chênh lệch0.00057
Mua 1.44254
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 1.43695 0.00101 0.07% 1.43594 1.43771 1.43498
Aug 7, 2022 1.43594 0.00196 0.14% 1.43398 1.43656 1.43300
Aug 5, 2022 1.43561 -0.00569 -0.39% 1.44130 1.44171 1.43232
Aug 4, 2022 1.44130 0.00506 0.35% 1.43624 1.44191 1.43327
Aug 3, 2022 1.43624 -0.00759 -0.53% 1.44383 1.44650 1.43283
Aug 2, 2022 1.44383 -0.00480 -0.33% 1.44863 1.45236 1.44077
Aug 1, 2022 1.44864 -0.00138 -0.10% 1.45002 1.45204 1.44619
Jul 31, 2022 1.45002 0.00095 0.07% 1.44907 1.45081 1.44819
Jul 29, 2022 1.44926 0.00415 0.29% 1.44511 1.45251 1.44260
Jul 28, 2022 1.44512 0.00314 0.22% 1.44198 1.44530 1.43667
Jul 27, 2022 1.44197 -0.00145 -0.10% 1.44342 1.44504 1.43562
Jul 26, 2022 1.44340 0.00641 0.45% 1.43699 1.44400 1.43476
Jul 25, 2022 1.43697 -0.00513 -0.36% 1.44210 1.44242 1.43503
Jul 24, 2022 1.44209 0.00353 0.25% 1.43856 1.44399 1.43807
Jul 22, 2022 1.44162 0.00382 0.27% 1.43780 1.44377 1.43397
Jul 21, 2022 1.43782 0.00434 0.30% 1.43348 1.43830 1.43098
Jul 20, 2022 1.43348 -0.00228 -0.16% 1.43576 1.43816 1.43057
Jul 19, 2022 1.43575 0.00676 0.47% 1.42899 1.44036 1.42726
Jul 18, 2022 1.42898 -0.00351 -0.25% 1.43249 1.43462 1.42489
Jul 17, 2022 1.43249 0.00153 0.11% 1.43096 1.43339 1.43091