CHF/SEK
Bán 10.88513
Chênh lệch Chênh lệch0.00904
Mua 10.89417
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 16, 2022 10.92334 -0.00820 -0.08% 10.93154 10.93648 10.91822
Aug 15, 2022 10.92773 0.09555 0.88% 10.83218 10.93861 10.81965
Aug 14, 2022 10.83197 0.01938 0.18% 10.81259 10.83251 10.79653
Aug 12, 2022 10.82869 0.14526 1.36% 10.68343 10.83614 10.67312
Aug 11, 2022 10.68348 0.02570 0.24% 10.65778 10.69294 10.64270
Aug 10, 2022 10.65716 0.00593 0.06% 10.65123 10.71673 10.62413
Aug 9, 2022 10.65073 0.03759 0.35% 10.61314 10.67225 10.61025
Aug 8, 2022 10.61314 0.01151 0.11% 10.60163 10.65652 10.58547
Aug 7, 2022 10.60096 0.02390 0.23% 10.57706 10.60874 10.57376
Aug 5, 2022 10.58096 -0.00922 -0.09% 10.59018 10.63187 10.56125
Aug 4, 2022 10.59018 -0.03390 -0.32% 10.62408 10.62896 10.56571
Aug 3, 2022 10.62334 -0.07202 -0.67% 10.69536 10.70756 10.60167
Aug 2, 2022 10.69536 0.05136 0.48% 10.64400 10.70440 10.63631
Aug 1, 2022 10.64405 -0.02249 -0.21% 10.66654 10.69727 10.60844
Jul 31, 2022 10.66654 0.02741 0.26% 10.63913 10.67200 10.63896
Jul 29, 2022 10.65362 -0.03788 -0.35% 10.69150 10.72210 10.63476
Jul 28, 2022 10.69155 0.03466 0.33% 10.65689 10.76349 10.62780
Jul 27, 2022 10.65687 -0.05131 -0.48% 10.70818 10.73317 10.61074
Jul 26, 2022 10.70832 0.14940 1.41% 10.55892 10.72696 10.54507
Jul 25, 2022 10.55892 -0.05434 -0.51% 10.61326 10.63223 10.51468