CHF/SEK
Bán 11.32468
Chênh lệch Chênh lệch0.01843
Mua 11.34311
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 24, 2023 11.32468 0.05682 0.50% 11.26786 11.37292 11.22161
Mar 23, 2023 11.26756 0.04025 0.36% 11.22731 11.29134 11.15797
Mar 22, 2023 11.22731 0.01705 0.15% 11.21026 11.23775 11.13720
Mar 21, 2023 11.21020 0.06013 0.54% 11.15007 11.24218 11.11736
Mar 20, 2023 11.15027 -0.14317 -1.27% 11.29344 11.37143 11.12806
Mar 19, 2023 11.29330 0.01837 0.16% 11.27493 11.35737 11.22523
Mar 17, 2023 11.33197 0.03524 0.31% 11.29673 11.36744 11.26827
Mar 16, 2023 11.29762 -0.07469 -0.66% 11.37231 11.42978 11.27902
Mar 15, 2023 11.37213 -0.07165 -0.63% 11.44378 11.52566 11.30321
Mar 14, 2023 11.44385 -0.16984 -1.46% 11.61369 11.67600 11.42336
Mar 13, 2023 11.61369 0.03555 0.31% 11.57814 11.78190 11.53594
Mar 12, 2023 11.57820 0.04402 0.38% 11.53418 11.60014 11.51137
Mar 10, 2023 11.63975 0.15009 1.31% 11.48966 11.64200 11.48282
Mar 9, 2023 11.48941 0.09803 0.86% 11.39138 11.50910 11.36933
Mar 8, 2023 11.39061 0.01152 0.10% 11.37909 11.41316 11.29881
Mar 7, 2023 11.37908 0.16122 1.44% 11.21786 11.41395 11.20923
Mar 6, 2023 11.21794 0.03980 0.36% 11.17814 11.23849 11.16736
Mar 5, 2023 11.17724 0.01876 0.17% 11.15848 11.18895 11.15321
Mar 3, 2023 11.16139 0.01344 0.12% 11.14795 11.19577 11.13751
Mar 2, 2023 11.14790 0.04930 0.44% 11.09860 11.16861 11.09145