CHF/TRY
Bán 18.74334
Chênh lệch Chênh lệch0.06184
Mua 18.80518
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 18.62384 0.07228 0.39% 18.55156 18.63045 18.50680
Aug 7, 2022 18.55111 0.05986 0.32% 18.49125 18.55785 18.49115
Aug 5, 2022 18.51632 -0.22622 -1.21% 18.74254 18.81672 18.51467
Aug 4, 2022 18.74254 0.14824 0.80% 18.59430 18.76679 18.57807
Aug 3, 2022 18.59430 -0.07671 -0.41% 18.67101 18.78223 18.55023
Aug 2, 2022 18.67398 -0.05769 -0.31% 18.73167 18.87721 18.65313
Aug 1, 2022 18.73837 0.01312 0.07% 18.72525 18.91946 18.48448
Jul 31, 2022 18.72525 -0.02795 -0.15% 18.75320 18.77343 18.71114
Jul 29, 2022 18.78009 -0.00629 -0.03% 18.78638 18.87097 18.51520
Jul 28, 2022 18.78638 0.18810 1.01% 18.59828 18.78658 18.50673
Jul 27, 2022 18.59781 0.07016 0.38% 18.52765 18.65039 18.46180
Jul 26, 2022 18.52765 0.12669 0.69% 18.40096 18.56157 18.26010
Jul 25, 2022 18.40087 0.03214 0.17% 18.36873 18.54019 18.33406
Jul 24, 2022 18.36864 -0.00844 -0.05% 18.37708 18.41877 18.34788
Jul 22, 2022 18.38672 0.08742 0.48% 18.29930 18.48249 18.16723
Jul 21, 2022 18.29949 0.23044 1.28% 18.06905 18.30880 18.04748
Jul 20, 2022 18.06905 0.08382 0.47% 17.98523 18.16275 17.94312
Jul 19, 2022 17.98523 0.22235 1.25% 17.76288 18.18886 17.75267
Jul 18, 2022 17.76279 0.09402 0.53% 17.66877 17.97129 17.63059
Jul 15, 2022 17.54427 -0.11597 -0.66% 17.66024 17.83698 17.54427