CHF/TRY
Bán 20.34425
Chênh lệch Chênh lệch0.14181
Mua 20.48606
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 20.34425 -0.04677 -0.23% 20.39102 20.43713 20.33671
Jan 26, 2023 20.39097 -0.06548 -0.32% 20.45645 20.52749 20.30163
Jan 25, 2023 20.45633 0.11581 0.57% 20.34052 20.49587 20.30284
Jan 24, 2023 20.34021 0.08920 0.44% 20.25101 20.45035 20.23307
Jan 23, 2023 20.25101 -0.14086 -0.69% 20.39187 20.52272 20.22022
Jan 22, 2023 20.39187 -0.00887 -0.04% 20.40074 20.44279 20.33152
Jan 20, 2023 20.32544 -0.13555 -0.66% 20.46099 20.55823 20.32298
Jan 19, 2023 20.46087 0.02170 0.11% 20.43917 20.53340 20.36212
Jan 18, 2023 20.44046 0.14048 0.69% 20.29998 20.67438 20.23141
Jan 17, 2023 20.29833 0.07455 0.37% 20.22378 20.44188 20.13619
Jan 16, 2023 20.22378 0.00520 0.03% 20.21858 20.36415 20.10520
Jan 15, 2023 20.21858 0.03335 0.17% 20.18523 20.26713 20.14900
Jan 13, 2023 20.20811 0.00479 0.02% 20.20332 20.29166 20.14959
Jan 12, 2023 20.20333 0.09522 0.47% 20.10811 20.25387 19.96062
Jan 11, 2023 20.12429 -0.19261 -0.95% 20.31690 20.39272 20.01195
Jan 10, 2023 20.31691 -0.01247 -0.06% 20.32938 20.41006 20.18087
Jan 9, 2023 20.32927 0.11690 0.58% 20.21237 20.49578 20.04728
Jan 8, 2023 20.21285 0.06636 0.33% 20.14649 20.21376 20.11343
Jan 6, 2023 20.10971 0.10321 0.52% 20.00650 20.23527 19.86559
Jan 5, 2023 20.00607 -0.10573 -0.53% 20.11180 20.24992 19.92798