Lấy ngay phiên bản PRO 6 tháng miễn phí. Đăng kí Currency.com và thêm API vào TabTrader
Đăng kí ngay!

Giao dịch Bitcoin, Forex, Tesla, Vàng, Dầu và hơn 1300+ thị trường với đòn bẩy lên đến 500x


№1
được cấp phép
18,000+
18K+
khách hàng
$1 000 000 000
$1B
đầu tưXUẤT HIỆN TRONG
Tải ứng dụng Tải ứng dụng