Thông tin chính về gửi và rút tiền

 

Chúng tôi mong muốn xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền trong cùng một ngày. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất đến 3 ngày làm việc để xử lý lệnh rút tiền. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng, chúng tôi hy vọng rằng thời gian xử lý sẽ ngắn hơn.

Gửi tiền qua hình thức bank transfer vẫn không có phí hoa hồng. Có thể mất vài ngày để số tiền xuất hiện trên tài khoản của bạn do sự chậm trễ của hệ thống ngân hàng. Vui lòng gửi xác nhận chuyển khoản của bạn đến support@currency.com trong trường hợp số dư tài khoản của bạn không cập nhật sau 2 ngày làm việc.

Mức gửi tiền điện tử tối thiểu

Số tiền gửi tiền điện tử tối thiểu là 0,001 BTC, 0,03 ETH, 0,1 LTC. Nếu số tiền gửi ít hơn quy định, tiền sẽ không xuất hiện trên số dư của bạn. Số tiền gửi sẽ xuất hiện trên số dư của bạn khi số này vượt hơn mức tối thiểu được chỉ định.

Tham chiếu thanh toán

Văn bản được sử dụng trong tham chiếu yêu cầu thanh toán như sau:

"SỐ TÀI KHOẢN LÀ 107ххххх. GIAO DỊCH TOKEN CHUYỂN TIỀN THEO ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA NỀN TẢNG (NỀN TẢNG GIAO DỊCH) VÀ VĂN BẢN WEBSITE TỪ NGÀY 30/0/2019 THEO PHẦN 2.3 VÀ 3.2. NGHỊ ĐỊNH 8 NGÀY 12/12/2017 VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ."

Tất cả các khoản chuyển khoản phải được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng của chính bạn chứ không phải của bên thứ ba.

Cách giải quyết vấn đề ký gửi

Nếu bạn gặp khó khăn khi nạp tiền bằng thẻ, vui lòng xem xét các giải pháp sau:

 1. Đảm bảo rằng thẻ của bạn hỗ trợ thanh toán trực tuyến
  Một số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng chặn thanh toán trực tuyến theo mặc định. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn xem họ có ủy quyền thanh toán trực tuyến cho tài khoản của bạn hay không.
 2. Đảm bảo rằng mật khẩu dùng một lần của bạn là chính xác
  Nếu ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn sử dụng công nghệ 3D để xác minh khoản thanh toán của bạn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhập mã hoặc mật khẩu chính xác. Nếu mã đã hết hạn, hãy đảm bảo rằng bạn đang nhập mã được gửi gần đây nhất. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào với quy trình này, vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn.
 3. Cố gắng gửi tiền vào tài khoản giao dịch của bạn một lần nữa
  Vui lòng kiểm tra xem bạn đã nhập chính xác chi tiết thẻ chưa, đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng thẻ này với chúng tôi. Nếu không, hãy nhớ kiểm tra kỹ CVV (số có ba chữ số thường ở mặt sau thẻ của bạn).
 4. Kiểm tra số dư tài khoản của bạn
  Kiểm tra số dư tài khoản của bạn để đảm bảo bạn có đủ tiền để gửi số tiền mong muốn.
 5. Kiểm tra xem có bất kỳ hạn chế nào đối với tài khoản của bạn không
  Thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn có thể có những hạn chế nhất định. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã không vượt quá giới hạn chi tiêu của mình trong ngày hoặc giao dịch mong muốn của bạn không vượt quá giới hạn của mỗi giao dịch. Nếu thẻ của bạn có giới hạn chi tiêu, hãy cân nhắc liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng để thay đổi giới hạn của bạn.
 6. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng số điện thoại ở mặt sau thẻ tín dụng của bạn
  Nói với người quản lý hỗ trợ khách hàng rằng bạn muốn gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình tại currency.com nhưng khoản thanh toán đã bị từ chối. Cho biết ngày và số tiền thanh toán bị từ chối. Người quản lý hỗ trợ sẽ cho bạn biết lý do chính xác để từ chối giao dịch và sẽ giúp giải quyết vấn đề.
 7. Cố gắng thanh toán bằng thẻ khác
  Đôi khi các ngân hàng sẽ gặp sự cố về hệ thống hoặc kết nối. Thường thì những vấn đề này có thể được giải quyết nhanh chóng và thanh toán của bạn sẽ được thực hiện trong vòng một giờ. Tuy nhiên, nếu không phải như vậy, vui lòng thử một phương thức thanh toán khác.
 8. Chọn các phương thức thanh toán khác
  Các blockchain sau có sẵn cho tiền điện tử: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Ethereum (ETH, Tether USDT và tài sản token hóa chuẩn ERC20). Ngoài thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng Wire Transfer.

Quan trọng!
Đừng cố gắng gửi tiền vào tài khoản giao dịch của bạn nhiều hơn hai lần mỗi 10 phút. Thẻ của bạn có thể bị chặn không cho thực hiện các lần gửi tiền tiếp theo. Điều này được thực hiện để bảo vệ thẻ của bạn khỏi bị hack bằng cách đoán chi tiết.

Thanh toán tiền điện tử

Mỗi khoản tiền gửi và rút tiền điện tử yêu cầu một số xác nhận để được xác thực: BTC yêu cầu 2 xác nhận và ETH yêu cầu 12 xác nhận. Số lượng xác nhận yêu cầu có thể nhiều hơn nếu giá trị của khoản tiền gửi cao hơn.

Tôi đã gửi Bitcoin vào tài khoản của mình, nhưng nó vẫn chưa thành công
Do bản chất của tiền điện tử, tiền sẽ rời khỏi tài khoản của bạn ngay lập tức chỉ khi giao dịch nhận được đủ xác nhận.

Số lượng xác nhận cần thiết điển hình và trình blockchain explorer có liên quan cho các loại tiền điện tử được chấp nhận được hiển thị bên dưới. Nếu giao dịch chưa được thực hiện, vui lòng kiểm tra trình khám phá liên quan để xem bạn đã nhận được bao nhiêu xác nhận.

Nếu một giao dịch chưa được hoàn thành trong khoảng thời gian thông thường, hãy kiểm tra các lý do bên dưới để xem bạn có gặp một trong những vấn đề sau.

 1. Phí giao dịch của bạn quá thấp. Điều này thường xảy ra nếu bạn gửi một số tiền nhỏ, vì phí giao dịch thường sẽ được đặt theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bạn gửi.
 2. Bạn đã gửi nhầm hai đồng tiền giống nhau. Giao dịch này sẽ không bao giờ được xác nhận.
 3. Coin vẫn chưa được xác nhận. Các đồng coin bạn đang gửi vẫn chưa đến ví mà bạn đang gửi và vì vậy chúng sẽ chỉ được gửi sau khi được xác nhận.
 4. Network đang có khối lượng lớn và vì vậy bạn sẽ cần phí giao dịch cao hơn để gửi trong khoảng thời gian thông thường.