0x/USD
Bán 0.28979
Chênh lệch Chênh lệch0.00206
Mua 0.29185
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0x/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 3, 2022 0.29971 -0.00004 -0.01% 0.29975 0.30069 0.29478
Jul 2, 2022 0.29975 -0.00431 -1.42% 0.30406 0.30796 0.29354
Jul 1, 2022 0.30425 -0.02288 -6.99% 0.32713 0.33318 0.29718
Jun 30, 2022 0.32764 -0.02149 -6.16% 0.34913 0.35019 0.31238
Jun 29, 2022 0.34907 0.03253 10.28% 0.31654 0.36578 0.31317
Jun 28, 2022 0.31654 -0.00553 -1.72% 0.32207 0.34088 0.31391
Jun 27, 2022 0.32203 0.00767 2.44% 0.31436 0.35080 0.30851
Jun 26, 2022 0.31408 0.00410 1.32% 0.30998 0.34449 0.30277
Jun 25, 2022 0.30984 0.00907 3.02% 0.30077 0.31199 0.28837
Jun 24, 2022 0.30068 0.01146 3.96% 0.28922 0.30536 0.28651
Jun 23, 2022 0.28921 0.02006 7.45% 0.26915 0.29309 0.26767
Jun 22, 2022 0.26913 -0.00959 -3.44% 0.27872 0.30307 0.26537
Jun 21, 2022 0.27857 0.00433 1.58% 0.27424 0.29743 0.27175
Jun 20, 2022 0.27412 0.01114 4.24% 0.26298 0.28398 0.24952
Jun 19, 2022 0.26304 0.01650 6.69% 0.24654 0.26620 0.22988
Jun 18, 2022 0.24653 -0.02045 -7.66% 0.26698 0.27539 0.22176
Jun 17, 2022 0.26694 0.00690 2.65% 0.26004 0.27172 0.25208
Jun 16, 2022 0.26001 -0.01290 -4.73% 0.27291 0.31769 0.25687
Jun 15, 2022 0.27291 0.02300 9.20% 0.24991 0.27306 0.22234
Jun 14, 2022 0.25004 -0.00015 -0.06% 0.25019 0.25713 0.22362