1INCH/BTC
Bán 0.00003647
Chênh lệch Chênh lệch0.00000073
Mua 0.00003720
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1INCH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.00003157 -0.00000056 -1.74% 0.00003213 0.00003263 0.00003079
Jun 27, 2022 0.00003213 -0.00000045 -1.38% 0.00003258 0.00003347 0.00003089
Jun 26, 2022 0.00003256 -0.00000104 -3.10% 0.00003360 0.00003636 0.00003250
Jun 25, 2022 0.00003360 -0.00000168 -4.76% 0.00003528 0.00003547 0.00003285
Jun 24, 2022 0.00003529 0.00000186 5.56% 0.00003343 0.00003638 0.00003287
Jun 23, 2022 0.00003343 -0.00000059 -1.73% 0.00003402 0.00003434 0.00003260
Jun 22, 2022 0.00003403 0.00000108 3.28% 0.00003295 0.00003569 0.00003183
Jun 21, 2022 0.00003294 -0.00000011 -0.33% 0.00003305 0.00003524 0.00003167
Jun 20, 2022 0.00003303 0.00000508 18.18% 0.00002795 0.00003508 0.00002774
Jun 19, 2022 0.00002796 -0.00000085 -2.95% 0.00002881 0.00002949 0.00002757
Jun 18, 2022 0.00002843 0.00000005 0.18% 0.00002838 0.00002913 0.00002782
Jun 17, 2022 0.00002837 0.00000051 1.83% 0.00002786 0.00002871 0.00002767
Jun 16, 2022 0.00002787 0.00000020 0.72% 0.00002767 0.00002884 0.00002734
Jun 15, 2022 0.00002766 0.00000118 4.46% 0.00002648 0.00002776 0.00002584
Jun 14, 2022 0.00002648 0.00000015 0.57% 0.00002633 0.00002697 0.00002556
Jun 13, 2022 0.00002626 0.00000195 8.02% 0.00002431 0.00002650 0.00002341
Jun 12, 2022 0.00002430 -0.00000014 -0.57% 0.00002444 0.00002488 0.00002392
Jun 11, 2022 0.00002428 -0.00000152 -5.89% 0.00002580 0.00002611 0.00002424
Jun 10, 2022 0.00002581 -0.00000063 -2.38% 0.00002644 0.00002649 0.00002541
Jun 9, 2022 0.00002645 -0.00000035 -1.31% 0.00002680 0.00002687 0.00002639