A2A
Bán 1.315
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 1.326

Giao dịch A2A SPA - biểu đồ giá A2A

Bán 1.315
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 1.326
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

A2A lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 1.312 0.005 0.38% 1.307 1.324 1.307
Dec 5, 2022 1.317 0.011 0.84% 1.306 1.332 1.302
Dec 2, 2022 1.302 0.016 1.24% 1.286 1.309 1.282
Dec 1, 2022 1.283 -0.003 -0.23% 1.286 1.291 1.275
Nov 30, 2022 1.271 -0.027 -2.08% 1.298 1.298 1.267
Nov 29, 2022 1.293 0.001 0.08% 1.292 1.301 1.286
Nov 28, 2022 1.288 -0.030 -2.28% 1.318 1.318 1.287
Nov 25, 2022 1.311 0.018 1.39% 1.293 1.318 1.285
Nov 24, 2022 1.291 0.014 1.10% 1.277 1.294 1.264
Nov 23, 2022 1.266 0.004 0.32% 1.262 1.276 1.215
Nov 22, 2022 1.292 -0.003 -0.23% 1.295 1.306 1.284
Nov 21, 2022 1.300 0.001 0.08% 1.299 1.302 1.272
Nov 18, 2022 1.301 0.015 1.17% 1.286 1.313 1.280
Nov 17, 2022 1.284 -0.014 -1.08% 1.298 1.304 1.259
Nov 16, 2022 1.297 0.020 1.57% 1.277 1.300 1.268
Nov 15, 2022 1.288 -0.001 -0.08% 1.289 1.298 1.273
Nov 14, 2022 1.281 0.026 2.07% 1.255 1.296 1.238
Nov 11, 2022 1.260 -0.004 -0.32% 1.264 1.294 1.247
Nov 10, 2022 1.225 0.062 5.33% 1.163 1.230 1.158
Nov 9, 2022 1.171 0.014 1.21% 1.157 1.175 1.143