A2A
Bán 1.542
Chênh lệch Chênh lệch0.013
Mua 1.555

Giao dịch A2A SPA - biểu đồ giá A2A

Bán 1.542
Chênh lệch Chênh lệch0.013
Mua 1.555
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

A2A lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 29, 2023 1.515 -0.008 -0.53% 1.523 1.538 1.511
May 26, 2023 1.519 -0.004 -0.26% 1.523 1.529 1.493
May 25, 2023 1.508 -0.011 -0.72% 1.519 1.544 1.500
May 24, 2023 1.523 -0.025 -1.61% 1.548 1.550 1.503
May 23, 2023 1.557 -0.008 -0.51% 1.565 1.573 1.549
May 22, 2023 1.560 0.012 0.78% 1.548 1.569 1.543
May 19, 2023 1.631 0.026 1.62% 1.605 1.644 1.601
May 18, 2023 1.603 -0.023 -1.41% 1.626 1.663 1.592
May 17, 2023 1.660 -0.004 -0.24% 1.664 1.680 1.660
May 16, 2023 1.681 -0.009 -0.53% 1.690 1.711 1.677
May 15, 2023 1.698 0.012 0.71% 1.686 1.710 1.684
May 12, 2023 1.682 0.033 2.00% 1.649 1.688 1.649
May 11, 2023 1.651 0.027 1.66% 1.624 1.659 1.624
May 10, 2023 1.634 0.020 1.24% 1.614 1.638 1.611
May 9, 2023 1.615 0.000 0.00% 1.615 1.622 1.606
May 8, 2023 1.618 0.019 1.19% 1.599 1.619 1.596
May 5, 2023 1.605 0.015 0.94% 1.590 1.607 1.584
May 4, 2023 1.581 -0.004 -0.25% 1.585 1.588 1.555
May 3, 2023 1.580 0.021 1.35% 1.559 1.606 1.559
May 2, 2023 1.556 -0.046 -2.87% 1.602 1.603 1.556