AALB
Bán 32.990
Chênh lệch Chênh lệch0.170
Mua 33.160

Giao dịch Aalberts Industries N.V. - biểu đồ giá AALB

Bán 32.990
Chênh lệch Chênh lệch0.170
Mua 33.160
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AALB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 32.990 0.410 1.26% 32.580 33.260 32.580
Sep 29, 2022 32.580 -0.750 -2.25% 33.330 33.340 32.025
Sep 22, 2022 34.945 -0.030 -0.09% 34.975 35.195 34.460
Sep 21, 2022 35.305 0.430 1.23% 34.875 35.335 34.230
Sep 20, 2022 34.865 -0.570 -1.61% 35.435 35.845 34.545
Sep 19, 2022 35.465 0.400 1.14% 35.065 35.725 34.805
Sep 16, 2022 35.405 0.040 0.11% 35.365 35.855 34.695
Sep 15, 2022 35.365 -0.180 -0.51% 35.545 36.055 35.185
Sep 14, 2022 35.535 -1.050 -2.87% 36.585 36.635 35.075
Sep 13, 2022 36.775 -1.055 -2.79% 37.830 38.100 36.715
Sep 12, 2022 37.830 0.905 2.45% 36.925 38.010 36.925
Sep 9, 2022 36.635 1.270 3.59% 35.365 36.765 35.365
Sep 8, 2022 35.355 -0.080 -0.23% 35.435 35.705 34.805
Sep 7, 2022 35.435 0.410 1.17% 35.025 35.505 34.430
Sep 6, 2022 35.035 0.120 0.34% 34.915 35.665 34.605
Sep 5, 2022 34.925 -0.100 -0.29% 35.025 35.155 34.430
Sep 2, 2022 35.995 0.535 1.51% 35.460 36.095 35.175
Sep 1, 2022 35.255 -1.320 -3.61% 36.575 36.575 35.225
Aug 31, 2022 36.565 -0.810 -2.17% 37.375 37.720 36.565
Aug 30, 2022 37.150 -0.420 -1.12% 37.570 38.400 37.060