AALB
Bán 46.335
Chênh lệch Chênh lệch0.260
Mua 46.595

Giao dịch Aalberts Industries N.V. - biểu đồ giá AALB

Bán 46.335
Chênh lệch Chênh lệch0.260
Mua 46.595
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AALB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 45.195 1.205 2.74% 43.990 45.255 43.950
May 25, 2022 43.920 -0.065 -0.15% 43.985 44.645 43.400
May 24, 2022 43.750 -0.100 -0.23% 43.850 44.230 43.230
May 23, 2022 43.850 0.110 0.25% 43.740 44.280 43.100
May 20, 2022 44.445 -0.565 -1.26% 45.010 45.865 44.300
May 19, 2022 44.545 -0.180 -0.40% 44.725 44.895 43.130
May 18, 2022 44.665 -0.540 -1.19% 45.205 45.985 44.615
May 17, 2022 45.055 0.585 1.32% 44.470 45.525 44.425
May 16, 2022 44.330 0.560 1.28% 43.770 44.645 43.540
May 13, 2022 44.130 0.995 2.31% 43.135 44.270 43.130
May 12, 2022 43.070 1.380 3.31% 41.690 43.210 40.515
May 11, 2022 42.260 0.570 1.37% 41.690 42.320 41.175
May 10, 2022 41.395 -0.555 -1.32% 41.950 42.540 41.365
May 9, 2022 41.555 -0.985 -2.32% 42.540 42.980 41.325
May 6, 2022 43.140 -0.770 -1.75% 43.910 43.910 42.490
May 5, 2022 43.860 -0.895 -2.00% 44.755 45.775 43.790
May 4, 2022 44.545 -0.065 -0.15% 44.610 44.955 44.050
May 3, 2022 44.465 -0.175 -0.39% 44.640 45.415 44.040
May 2, 2022 44.320 -1.355 -2.97% 45.675 45.845 43.660
Apr 29, 2022 46.565 0.470 1.02% 46.095 47.810 45.925