ARL
Bán 32.790
Chênh lệch Chênh lệch0.230
Mua 33.020

Giao dịch Aareal Bank AG - biểu đồ giá ARL

Bán 32.790
Chênh lệch Chênh lệch0.230
Mua 33.020
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ARL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 32.790 0.090 0.28% 32.700 32.900 32.700
Aug 16, 2022 32.820 0.320 0.98% 32.500 32.860 32.420
Aug 15, 2022 32.720 0.470 1.46% 32.250 32.720 32.250
Aug 12, 2022 32.350 0.535 1.68% 31.815 32.460 31.795
Aug 11, 2022 31.945 0.330 1.04% 31.615 31.965 31.615
Aug 10, 2022 31.725 0.080 0.25% 31.645 31.825 31.055
Aug 9, 2022 31.475 0.880 2.88% 30.595 31.505 30.595
Aug 8, 2022 30.705 0.400 1.32% 30.305 30.825 30.295
Aug 5, 2022 30.240 0.090 0.30% 30.150 30.390 30.110
Aug 4, 2022 30.100 -0.030 -0.10% 30.130 30.250 30.100
Aug 3, 2022 30.220 0.110 0.37% 30.110 30.240 30.110
Aug 2, 2022 30.100 -0.140 -0.46% 30.240 30.405 29.900
Aug 1, 2022 30.725 1.735 5.98% 28.990 30.725 28.990
Jul 29, 2022 29.060 0.030 0.10% 29.030 29.150 28.980
Jul 28, 2022 29.070 0.060 0.21% 29.010 29.120 28.810
Jul 27, 2022 29.010 0.170 0.59% 28.840 29.170 28.840
Jul 26, 2022 28.645 -0.365 -1.26% 29.010 29.150 28.645
Jul 25, 2022 29.110 0.190 0.66% 28.920 29.210 28.700
Jul 22, 2022 29.150 0.230 0.80% 28.920 29.170 28.900
Jul 21, 2022 29.020 -0.190 -0.65% 29.210 29.270 28.900