AAVE/USD
Bán 78.310
Chênh lệch Chênh lệch0.330
Mua 78.640
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AAVE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 76.203 0.749 0.99% 75.454 76.662 75.374
Oct 3, 2022 75.394 2.956 4.08% 72.438 76.053 71.610
Oct 2, 2022 72.428 -1.865 -2.51% 74.293 75.540 72.019
Oct 1, 2022 74.303 0.020 0.03% 74.283 75.490 73.665
Sep 30, 2022 74.403 -2.274 -2.97% 76.677 77.765 73.485
Sep 29, 2022 76.677 0.080 0.10% 76.597 77.166 74.123
Sep 28, 2022 76.567 0.199 0.26% 76.368 77.894 72.857
Sep 27, 2022 76.368 0.309 0.41% 76.059 80.697 74.313
Sep 26, 2022 76.039 2.644 3.60% 73.395 76.368 72.418
Sep 25, 2022 73.415 -1.347 -1.80% 74.762 77.375 72.468
Sep 24, 2022 74.762 -2.015 -2.62% 76.777 77.196 74.383
Sep 23, 2022 76.777 0.359 0.47% 76.418 78.583 72.687
Sep 22, 2022 75.829 4.508 6.32% 71.321 77.386 71.281
Sep 21, 2022 71.341 -2.493 -3.38% 73.834 79.251 70.173
Sep 20, 2022 73.824 -2.255 -2.96% 76.079 76.887 73.505
Sep 19, 2022 76.109 3.312 4.55% 72.797 76.817 70.562
Sep 18, 2022 72.797 -8.359 -10.30% 81.156 81.725 70.473
Sep 17, 2022 81.146 2.065 2.61% 79.081 81.505 78.961
Sep 16, 2022 79.111 0.828 1.06% 78.283 80.248 77.056
Sep 15, 2022 78.303 -5.057 -6.07% 83.360 83.949 77.625