ABT
Bán 97.74
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 98.00

Giao dịch Abbott Laboratories - biểu đồ giá ABT

Bán 97.74
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 98.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 97.74 -0.07 -0.07% 97.81 98.04 97.49
Sep 28, 2022 98.52 1.20 1.23% 97.32 99.14 97.32
Sep 27, 2022 98.21 -1.71 -1.71% 99.92 100.62 97.77
Sep 26, 2022 99.78 -0.09 -0.09% 99.87 100.52 99.12
Sep 23, 2022 100.62 0.42 0.42% 100.20 100.77 98.68
Sep 22, 2022 100.92 1.00 1.00% 99.92 101.72 99.72
Sep 21, 2022 100.45 -2.26 -2.20% 102.71 103.80 100.45
Sep 20, 2022 102.20 -0.49 -0.48% 102.69 102.87 101.10
Sep 19, 2022 103.97 0.77 0.75% 103.20 103.99 102.12
Sep 16, 2022 103.89 -0.34 -0.33% 104.23 104.58 103.28
Sep 15, 2022 104.94 -0.85 -0.80% 105.79 106.92 104.73
Sep 14, 2022 105.62 -0.09 -0.09% 105.71 106.66 104.88
Sep 13, 2022 105.71 -1.25 -1.17% 106.96 107.44 105.46
Sep 12, 2022 109.15 0.56 0.52% 108.59 109.54 108.36
Sep 9, 2022 108.33 1.34 1.25% 106.99 108.94 106.87
Sep 8, 2022 106.86 3.41 3.30% 103.45 107.43 103.42
Sep 7, 2022 104.61 1.87 1.82% 102.74 104.85 102.60
Sep 6, 2022 102.60 0.82 0.81% 101.78 103.81 101.77
Sep 2, 2022 102.36 -2.97 -2.82% 105.33 105.53 101.86
Sep 1, 2022 104.70 3.03 2.98% 101.67 104.77 101.67