ABBV
Bán 149.77
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 150.29

Giao dịch Abbvie - biểu đồ giá ABBV

Bán 149.77
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 150.29
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABBV lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 149.77 0.50 0.33% 149.27 149.80 147.50
May 26, 2022 150.33 -1.10 -0.73% 151.43 152.78 150.13
May 25, 2022 151.76 1.99 1.33% 149.77 152.73 149.33
May 24, 2022 148.94 2.18 1.49% 146.76 151.05 146.67
May 23, 2022 147.72 -3.34 -2.21% 151.06 151.60 146.93
May 20, 2022 150.68 -0.25 -0.17% 150.93 153.24 147.53
May 19, 2022 151.41 1.10 0.73% 150.31 152.07 149.01
May 18, 2022 152.22 -1.88 -1.22% 154.10 155.41 151.48
May 17, 2022 154.54 0.29 0.19% 154.25 155.51 152.50
May 16, 2022 155.25 1.94 1.27% 153.31 156.59 152.98
May 13, 2022 153.13 -0.02 -0.01% 153.15 154.07 151.62
May 12, 2022 153.99 1.00 0.65% 152.99 154.06 149.85
May 11, 2022 151.51 0.61 0.40% 150.90 154.47 150.50
May 10, 2022 151.76 0.73 0.48% 151.03 154.27 149.97
May 9, 2022 150.58 -0.82 -0.54% 151.40 153.24 148.65
May 6, 2022 152.69 3.89 2.61% 148.80 153.25 148.80
May 5, 2022 151.86 -0.24 -0.16% 152.10 153.06 149.77
May 4, 2022 151.30 2.64 1.78% 148.66 152.14 147.29
May 3, 2022 149.17 0.65 0.44% 148.52 150.47 147.59
May 2, 2022 147.62 1.48 1.01% 146.14 148.64 143.18