ABCL
Bán 13.30
Chênh lệch Chênh lệch0.07
Mua 13.37

Giao dịch AbCellera Biologics Inc. - biểu đồ giá ABCL

Bán 13.30
Chênh lệch Chênh lệch0.07
Mua 13.37
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABCL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 13.53 0.30 2.27% 13.23 13.69 13.23
Nov 25, 2022 13.49 -0.39 -2.81% 13.88 14.08 13.36
Nov 23, 2022 13.99 0.04 0.29% 13.95 14.07 13.72
Nov 22, 2022 13.94 0.08 0.58% 13.86 14.03 13.73
Nov 21, 2022 14.05 0.21 1.52% 13.84 14.14 13.67
Nov 18, 2022 14.13 0.30 2.17% 13.83 14.32 13.83
Nov 17, 2022 14.04 0.10 0.72% 13.94 14.22 13.75
Nov 16, 2022 14.49 -0.14 -0.96% 14.63 14.74 14.01
Nov 15, 2022 14.46 0.22 1.54% 14.24 14.93 14.09
Nov 14, 2022 14.24 0.91 6.83% 13.33 14.62 13.33
Nov 11, 2022 13.52 1.00 7.99% 12.52 13.79 12.51
Nov 10, 2022 12.86 0.50 4.05% 12.36 12.89 11.85
Nov 9, 2022 11.77 -1.10 -8.55% 12.87 12.90 11.50
Nov 8, 2022 12.23 0.40 3.38% 11.83 12.50 11.73
Nov 7, 2022 11.96 0.10 0.84% 11.86 12.26 11.80
Nov 4, 2022 11.89 -0.28 -2.30% 12.17 12.31 11.66
Nov 3, 2022 12.08 0.54 4.68% 11.54 12.43 11.54
Nov 2, 2022 11.96 0.63 5.56% 11.33 12.43 11.33
Nov 1, 2022 11.45 -0.47 -3.94% 11.92 12.28 11.28
Oct 31, 2022 11.79 0.44 3.88% 11.35 12.03 11.35