PPLT
Bán 84.32
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 84.75

Giao dịch Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF - biểu đồ giá PPLT

Bán 84.32
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 84.75
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PPLT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 84.32 -1.15 -1.35% 85.47 85.55 83.37
Sep 20, 2022 85.03 -0.14 -0.16% 85.17 85.64 84.10
Sep 19, 2022 84.86 0.99 1.18% 83.87 85.42 83.19
Sep 16, 2022 83.82 1.19 1.44% 82.63 84.17 81.75
Sep 15, 2022 83.83 -0.70 -0.83% 84.53 85.39 82.92
Sep 14, 2022 84.02 0.41 0.49% 83.61 84.67 82.79
Sep 13, 2022 81.56 -1.82 -2.18% 83.38 83.82 80.63
Sep 12, 2022 83.89 0.53 0.64% 83.36 84.12 82.49
Sep 9, 2022 81.41 0.44 0.54% 80.97 81.97 80.83
Sep 8, 2022 81.28 0.45 0.56% 80.83 81.92 80.15
Sep 7, 2022 80.25 1.08 1.36% 79.17 80.42 78.97
Sep 6, 2022 79.02 -0.45 -0.57% 79.47 79.77 78.15
Sep 2, 2022 77.19 -0.77 -0.99% 77.96 78.42 77.03
Sep 1, 2022 76.58 -0.64 -0.83% 77.22 77.22 75.93
Aug 31, 2022 77.66 -0.74 -0.94% 78.40 78.92 77.66
Aug 30, 2022 78.47 -1.14 -1.43% 79.61 79.61 78.42
Aug 29, 2022 80.04 -0.04 -0.05% 80.08 80.87 79.79
Aug 26, 2022 79.95 -1.36 -1.67% 81.31 82.13 79.42
Aug 25, 2022 81.88 0.07 0.09% 81.81 81.98 81.00
Aug 24, 2022 81.41 0.69 0.85% 80.72 81.52 80.46