ABMD
Bán 254.99
Chênh lệch Chênh lệch0.70
Mua 255.69

Giao dịch ABIOMED, Inc. - biểu đồ giá ABMD

Bán 254.99
Chênh lệch Chênh lệch0.70
Mua 255.69
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABMD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 255.00 5.65 2.27% 249.35 255.14 247.57
Jun 23, 2022 248.34 11.13 4.69% 237.21 249.86 235.78
Jun 22, 2022 235.81 6.85 2.99% 228.96 236.73 226.77
Jun 21, 2022 231.78 -1.40 -0.60% 233.18 233.70 228.81
Jun 17, 2022 229.34 2.54 1.12% 226.80 234.10 226.02
Jun 16, 2022 224.56 -0.02 -0.01% 224.58 225.78 219.43
Jun 15, 2022 231.84 2.26 0.98% 229.58 237.67 226.40
Jun 14, 2022 230.46 -5.33 -2.26% 235.79 240.42 229.85
Jun 13, 2022 240.04 2.25 0.95% 237.79 243.47 236.55
Jun 10, 2022 250.14 0.41 0.16% 249.73 252.72 247.25
Jun 9, 2022 256.84 -3.54 -1.36% 260.38 263.44 255.61
Jun 8, 2022 265.05 0.31 0.12% 264.74 268.93 262.27
Jun 7, 2022 267.74 11.44 4.46% 256.30 268.43 255.73
Jun 6, 2022 259.73 -1.73 -0.66% 261.46 266.20 258.05
Jun 3, 2022 261.53 -2.65 -1.00% 264.18 265.51 259.46
Jun 2, 2022 269.34 13.93 5.45% 255.41 269.77 252.93
Jun 1, 2022 254.72 -6.96 -2.66% 261.68 266.34 251.19
May 31, 2022 263.24 1.53 0.58% 261.71 264.22 255.73
May 27, 2022 265.71 4.00 1.53% 261.71 268.26 259.75
May 26, 2022 260.67 15.66 6.39% 245.01 262.92 245.01