ABMD
Bán 264.44
Chênh lệch Chênh lệch1.59
Mua 266.03

Giao dịch ABIOMED, Inc. - biểu đồ giá ABMD

Bán 264.44
Chênh lệch Chênh lệch1.59
Mua 266.03
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABMD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 260.67 15.66 6.39% 245.01 262.92 245.01
May 25, 2022 254.01 9.75 3.99% 244.26 255.05 244.26
May 24, 2022 248.81 4.91 2.01% 243.90 249.01 241.73
May 23, 2022 248.92 11.38 4.79% 237.54 249.88 236.43
May 20, 2022 235.49 -4.02 -1.68% 239.51 240.93 226.32
May 19, 2022 238.01 1.28 0.54% 236.73 243.06 236.73
May 18, 2022 239.92 -11.49 -4.57% 251.41 254.03 238.93
May 17, 2022 257.58 0.21 0.08% 257.37 261.42 254.69
May 16, 2022 253.21 3.17 1.27% 250.04 256.55 248.08
May 13, 2022 253.53 15.80 6.65% 237.73 253.82 237.73
May 12, 2022 234.00 2.80 1.21% 231.20 239.11 227.56
May 11, 2022 233.23 -2.10 -0.89% 235.33 244.52 231.77
May 10, 2022 237.36 -2.98 -1.24% 240.34 241.53 226.32
May 9, 2022 233.95 -19.60 -7.73% 253.55 253.55 231.85
May 6, 2022 257.26 -12.20 -4.53% 269.46 269.54 251.42
May 5, 2022 271.94 -17.89 -6.17% 289.83 295.95 268.46
May 4, 2022 294.85 11.16 3.93% 283.69 295.60 278.74
May 3, 2022 285.56 1.90 0.67% 283.66 289.21 281.46
May 2, 2022 285.37 -1.33 -0.46% 286.70 289.25 275.21
Apr 29, 2022 285.98 4.09 1.45% 281.89 291.67 279.82