ABNd
Bán 10.220
Chênh lệch Chênh lệch0.090
Mua 10.310

Giao dịch ABN AMRO Group N.V. - biểu đồ giá ABNd

Bán 10.220
Chênh lệch Chênh lệch0.090
Mua 10.310
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABNd lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 10.040 0.070 0.70% 9.970 10.095 9.940
Aug 4, 2022 9.965 -0.175 -1.73% 10.140 10.155 9.930
Aug 3, 2022 10.145 0.265 2.68% 9.880 10.145 9.845
Aug 2, 2022 9.875 -0.020 -0.20% 9.895 9.935 9.760
Aug 1, 2022 9.910 -0.040 -0.40% 9.950 10.055 9.860
Jul 29, 2022 9.950 0.125 1.27% 9.825 10.005 9.820
Jul 28, 2022 9.795 0.055 0.56% 9.740 9.840 9.715
Jul 27, 2022 9.715 0.055 0.57% 9.660 9.815 9.610
Jul 26, 2022 9.640 -0.160 -1.63% 9.800 9.800 9.600
Jul 25, 2022 9.800 0.170 1.77% 9.630 9.900 9.500
Jul 22, 2022 9.665 0.065 0.68% 9.600 9.675 9.445
Jul 21, 2022 9.600 -0.065 -0.67% 9.665 9.760 9.435
Jul 20, 2022 9.665 -0.085 -0.87% 9.750 9.885 9.555
Jul 19, 2022 9.720 0.170 1.78% 9.550 9.830 9.430
Jul 18, 2022 9.550 0.075 0.79% 9.475 9.690 9.440
Jul 15, 2022 9.395 -0.025 -0.27% 9.420 9.455 9.135
Jul 14, 2022 9.420 -0.500 -5.04% 9.920 9.945 9.360
Jul 13, 2022 9.965 -0.155 -1.53% 10.120 10.155 9.850
Jul 12, 2022 10.135 0.000 0.00% 10.135 10.160 9.880
Jul 11, 2022 10.135 -0.215 -2.08% 10.350 10.470 10.120