ABNd
Bán 9.280
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 9.345

Giao dịch ABN AMRO Group N.V. - biểu đồ giá ABNd

Bán 9.280
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 9.345
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABNd lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 9.280 0.280 3.11% 9.000 9.370 9.000
Sep 29, 2022 9.000 0.005 0.06% 8.995 9.045 8.695
Sep 28, 2022 9.020 -0.340 -3.63% 9.360 9.360 8.840
Sep 27, 2022 9.360 -0.135 -1.42% 9.495 9.570 9.275
Sep 26, 2022 9.470 -0.035 -0.37% 9.505 9.565 9.270
Sep 23, 2022 9.615 -0.520 -5.13% 10.135 10.135 9.580
Sep 22, 2022 10.275 0.160 1.58% 10.115 10.290 9.995
Sep 21, 2022 10.190 -0.100 -0.97% 10.290 10.290 10.050
Sep 20, 2022 10.300 -0.350 -3.29% 10.650 10.760 10.280
Sep 19, 2022 10.650 0.065 0.61% 10.585 10.690 10.465
Sep 16, 2022 10.515 -0.095 -0.90% 10.610 10.645 10.465
Sep 15, 2022 10.610 0.335 3.26% 10.275 10.630 10.275
Sep 14, 2022 10.275 0.020 0.20% 10.255 10.430 10.190
Sep 13, 2022 10.260 -0.075 -0.73% 10.335 10.460 10.190
Sep 12, 2022 10.340 0.210 2.07% 10.130 10.355 10.115
Sep 9, 2022 10.070 0.185 1.87% 9.885 10.130 9.885
Sep 8, 2022 9.875 0.300 3.13% 9.575 9.910 9.560
Sep 7, 2022 9.565 0.005 0.05% 9.560 9.580 9.390
Sep 6, 2022 9.560 -0.115 -1.19% 9.675 9.750 9.510
Sep 5, 2022 9.675 0.105 1.10% 9.570 9.685 9.475