ANA
Bán 175.75
Chênh lệch Chênh lệch1.10
Mua 176.85

Giao dịch Acciona, S.A. - biểu đồ giá ANA

Bán 175.75
Chênh lệch Chênh lệch1.10
Mua 176.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ANA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 176.25 3.30 1.91% 172.95 178.15 171.95
Jun 24, 2022 177.05 5.50 3.21% 171.55 177.55 171.55
Jun 23, 2022 171.75 1.80 1.06% 169.95 172.95 167.95
Jun 22, 2022 169.95 -3.20 -1.85% 173.15 173.25 167.65
Jun 21, 2022 173.15 -5.20 -2.92% 178.35 178.35 171.55
Jun 20, 2022 178.45 2.70 1.54% 175.75 179.15 175.75
Jun 17, 2022 176.65 -1.90 -1.06% 178.55 178.55 173.75
Jun 16, 2022 178.55 0.10 0.06% 178.45 180.55 175.85
Jun 15, 2022 179.15 2.30 1.30% 176.85 180.25 175.25
Jun 14, 2022 176.85 -6.20 -3.39% 183.05 183.45 176.25
Jun 13, 2022 181.65 0.40 0.22% 181.25 183.35 179.55
Jun 10, 2022 183.45 -3.65 -1.95% 187.10 187.10 181.45
Jun 9, 2022 187.20 0.00 0.00% 187.20 188.90 185.30
Jun 8, 2022 187.30 -3.20 -1.68% 190.50 191.50 185.90
Jun 7, 2022 190.60 1.80 0.95% 188.80 190.80 186.90
Jun 6, 2022 188.80 0.70 0.37% 188.10 189.30 185.50
Jun 3, 2022 188.20 2.20 1.18% 186.00 188.70 186.00
Jun 2, 2022 185.90 1.20 0.65% 184.70 187.80 184.30
Jun 1, 2022 184.70 7.25 4.09% 177.45 188.00 177.45
May 31, 2022 177.55 -1.90 -1.06% 179.45 182.45 177.15