AC
Bán 21.755
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 21.885

Giao dịch Accor - biểu đồ giá AC

Bán 21.755
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 21.885
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 21.755 0.270 1.26% 21.485 21.805 21.435
Sep 29, 2022 21.365 -0.680 -3.08% 22.045 22.255 21.150
Sep 22, 2022 21.355 -0.390 -1.79% 21.745 21.985 21.130
Sep 21, 2022 23.215 -0.665 -2.78% 23.880 24.140 22.965
Sep 20, 2022 24.110 -0.430 -1.75% 24.540 25.000 24.110
Sep 19, 2022 24.440 0.060 0.25% 24.380 24.520 23.990
Sep 16, 2022 24.630 -0.150 -0.61% 24.780 24.790 24.310
Sep 15, 2022 24.920 0.410 1.67% 24.510 25.120 24.510
Sep 14, 2022 24.510 0.350 1.45% 24.160 24.560 24.070
Sep 13, 2022 24.200 -0.570 -2.30% 24.770 25.040 24.200
Sep 12, 2022 24.610 0.570 2.37% 24.040 24.610 23.960
Sep 9, 2022 24.010 0.755 3.25% 23.255 24.010 23.215
Sep 8, 2022 23.125 -0.320 -1.36% 23.445 23.530 22.795
Sep 7, 2022 23.145 -0.150 -0.64% 23.295 23.435 22.650
Sep 6, 2022 23.670 0.160 0.68% 23.510 24.030 23.490
Sep 5, 2022 23.520 0.115 0.49% 23.405 23.720 23.335
Sep 2, 2022 23.980 0.340 1.44% 23.640 24.150 23.530
Sep 1, 2022 23.295 -0.090 -0.38% 23.385 23.435 23.125
Aug 31, 2022 23.860 0.010 0.04% 23.850 24.000 23.620
Aug 30, 2022 23.660 0.080 0.34% 23.580 24.020 23.480