AC
Bán 30.285
Chênh lệch Chênh lệch0.210
Mua 30.495

Giao dịch Accor - biểu đồ giá AC

Bán 30.285
Chênh lệch Chênh lệch0.210
Mua 30.495
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 29.220 0.090 0.31% 29.130 29.320 28.300
May 24, 2022 29.120 -0.845 -2.82% 29.965 30.495 28.950
May 23, 2022 30.375 -0.430 -1.40% 30.805 30.835 30.145
May 20, 2022 30.455 0.410 1.36% 30.045 30.845 29.840
May 19, 2022 29.885 0.015 0.05% 29.870 30.065 29.590
May 18, 2022 30.215 -0.650 -2.11% 30.865 30.865 30.075
May 17, 2022 30.775 -0.330 -1.06% 31.105 31.365 30.525
May 16, 2022 30.755 0.220 0.72% 30.535 31.145 30.245
May 13, 2022 30.575 0.600 2.00% 29.975 30.595 29.720
May 12, 2022 29.540 0.010 0.03% 29.530 30.205 29.450
May 11, 2022 30.445 0.975 3.31% 29.470 30.515 29.450
May 10, 2022 29.080 -0.040 -0.14% 29.120 29.500 28.420
May 9, 2022 29.000 -0.965 -3.22% 29.965 30.335 29.000
May 6, 2022 30.515 0.040 0.13% 30.475 30.865 30.115
May 5, 2022 30.785 -1.210 -3.78% 31.995 32.400 30.765
May 4, 2022 31.595 -0.240 -0.75% 31.835 31.975 31.235
May 3, 2022 31.805 0.950 3.08% 30.855 31.885 30.665
May 2, 2022 30.375 -0.780 -2.50% 31.155 31.265 29.640
Apr 29, 2022 31.345 -0.190 -0.60% 31.535 31.905 31.085
Apr 28, 2022 30.895 0.120 0.39% 30.775 31.045 30.415