ACMR
Bán 10.01
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 10.18

Giao dịch ACM Research, Inc. - biểu đồ giá ACMR

Bán 10.01
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 10.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ACMR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 10.09 0.26 2.64% 9.83 10.14 9.49
May 30, 2023 9.94 -0.87 -8.05% 10.81 11.08 9.94
May 26, 2023 10.63 0.81 8.25% 9.82 10.70 9.69
May 25, 2023 9.81 0.58 6.28% 9.23 9.91 9.18
May 24, 2023 9.21 0.15 1.66% 9.06 9.51 8.91
May 23, 2023 9.61 0.04 0.42% 9.57 9.94 9.48
May 22, 2023 9.78 0.33 3.49% 9.45 9.91 9.30
May 19, 2023 9.68 -0.04 -0.41% 9.72 9.91 9.37
May 18, 2023 9.67 -0.09 -0.92% 9.76 10.10 9.65
May 17, 2023 9.87 0.32 3.35% 9.55 10.06 9.45
May 16, 2023 9.63 0.21 2.23% 9.42 9.88 9.33
May 15, 2023 9.62 0.49 5.37% 9.13 9.81 9.00
May 12, 2023 9.12 -0.49 -5.10% 9.61 9.75 8.88
May 11, 2023 9.66 0.35 3.76% 9.31 9.83 9.20
May 10, 2023 9.36 -0.54 -5.45% 9.90 10.08 9.20
May 9, 2023 9.88 0.24 2.49% 9.64 10.13 9.49
May 8, 2023 9.99 0.38 3.95% 9.61 10.21 9.36
May 5, 2023 10.38 0.25 2.47% 10.13 11.15 10.13
May 4, 2023 8.81 -0.20 -2.22% 9.01 9.05 8.54
May 3, 2023 9.07 -0.01 -0.11% 9.08 9.38 8.82