AYI
Bán 156.51
Chênh lệch Chênh lệch0.60
Mua 157.11

Giao dịch Acuity Brands - biểu đồ giá AYI

Bán 156.51
Chênh lệch Chênh lệch0.60
Mua 157.11
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AYI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 154.31 7.15 4.86% 147.16 155.29 146.72
Jun 23, 2022 146.17 -0.68 -0.46% 146.85 147.98 142.43
Jun 22, 2022 154.63 3.55 2.35% 151.08 155.18 150.87
Jun 21, 2022 155.01 -0.01 -0.01% 155.02 157.41 153.56
Jun 17, 2022 153.17 -4.10 -2.61% 157.27 157.27 150.80
Jun 16, 2022 157.94 -6.03 -3.68% 163.97 164.66 156.79
Jun 15, 2022 168.70 1.22 0.73% 167.48 171.18 166.55
Jun 14, 2022 166.99 2.39 1.45% 164.60 167.81 163.77
Jun 13, 2022 166.05 -2.61 -1.55% 168.66 169.79 164.16
Jun 10, 2022 172.64 -1.05 -0.60% 173.69 175.65 172.59
Jun 9, 2022 177.63 0.88 0.50% 176.75 179.88 176.69
Jun 8, 2022 178.97 -3.60 -1.97% 182.57 183.84 178.84
Jun 7, 2022 185.35 5.65 3.14% 179.70 186.31 179.12
Jun 6, 2022 181.84 2.83 1.58% 179.01 182.77 179.01
Jun 3, 2022 179.91 3.04 1.72% 176.87 180.60 176.66
Jun 2, 2022 178.68 5.53 3.19% 173.15 178.86 173.15
Jun 1, 2022 174.57 -0.33 -0.19% 174.90 176.11 171.61
May 31, 2022 174.67 -0.19 -0.11% 174.86 176.32 171.69
May 27, 2022 177.62 3.68 2.12% 173.94 177.96 173.94
May 26, 2022 174.49 5.13 3.03% 169.36 175.04 169.36