2685
Bán 2082.0
Chênh lệch Chênh lệch18.9
Mua 2100.9

Giao dịch Adastria Co., Ltd. - biểu đồ giá 2685

Bán 2082.0
Chênh lệch Chênh lệch18.9
Mua 2100.9
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2685 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 23, 2022 2082.0 1.9 0.09% 2080.1 2084.1 2059.2
May 20, 2022 2106.1 47.9 2.33% 2058.2 2109.4 2042.3
May 19, 2022 2052.2 -2.1 -0.10% 2054.3 2068.2 2032.2
May 18, 2022 2123.9 15.9 0.75% 2108.0 2123.9 2096.9
May 17, 2022 2132.9 20.0 0.95% 2112.9 2137.4 2112.9
May 16, 2022 2103.0 -27.9 -1.31% 2130.9 2130.9 2096.1
May 13, 2022 2155.8 100.6 4.89% 2055.2 2155.8 2055.2
May 12, 2022 2061.1 -8.1 -0.39% 2069.2 2075.2 2047.3
May 11, 2022 2118.9 -23.9 -1.12% 2142.8 2153.8 2111.0
May 10, 2022 2211.6 45.0 2.08% 2166.6 2226.4 2166.6
May 9, 2022 2168.8 -12.9 -0.59% 2181.7 2196.6 2157.0
May 6, 2022 2124.0 16.8 0.80% 2107.2 2144.9 2106.9
May 2, 2022 2155.7 21.7 1.02% 2134.0 2165.2 2113.1
Nov 22, 2021 1973.5 31.8 1.64% 1941.7 1974.8 1930.7
Nov 19, 2021 1978.6 -1.0 -0.05% 1979.6 1997.5 1962.5
Nov 18, 2021 1994.5 4.1 0.21% 1990.4 1996.5 1947.6
Nov 17, 2021 2030.3 -51.8 -2.49% 2082.1 2087.2 2028.2
Nov 16, 2021 2099.1 -5.9 -0.28% 2105.0 2113.9 2091.0
Nov 15, 2021 2090.1 9.0 0.43% 2081.1 2094.2 2051.5
Nov 12, 2021 2050.3 -8.9 -0.43% 2059.2 2080.2 2030.2