ADS.DE
Bán 130.45
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 131.10

Giao dịch Adidas AG - biểu đồ giá ADS.DE

Bán 130.45
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 131.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADS.DE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 130.45 5.40 4.32% 125.05 130.65 124.00
Sep 27, 2022 127.70 -0.75 -0.58% 128.45 131.25 127.10
Sep 26, 2022 129.90 0.65 0.50% 129.25 132.80 129.20
Sep 23, 2022 130.65 -1.90 -1.43% 132.55 134.05 129.10
Sep 22, 2022 135.75 2.95 2.22% 132.80 136.10 132.45
Sep 21, 2022 136.25 1.70 1.26% 134.55 136.75 133.15
Sep 20, 2022 134.80 -1.70 -1.25% 136.50 138.25 133.75
Sep 19, 2022 136.60 2.25 1.67% 134.35 138.10 132.95
Sep 16, 2022 133.70 0.60 0.45% 133.10 135.30 132.00
Sep 15, 2022 136.15 -4.80 -3.41% 140.95 142.15 135.40
Sep 14, 2022 141.80 -0.50 -0.35% 142.30 144.45 140.45
Sep 13, 2022 142.60 -7.95 -5.28% 150.55 150.95 142.60
Sep 12, 2022 148.90 3.40 2.34% 145.50 151.25 145.45
Sep 9, 2022 144.80 3.25 2.30% 141.55 146.40 141.50
Sep 8, 2022 141.35 -1.20 -0.84% 142.55 142.55 138.10
Sep 7, 2022 141.50 -1.20 -0.84% 142.70 143.50 139.65
Sep 6, 2022 143.90 1.35 0.95% 142.55 146.35 142.30
Sep 5, 2022 144.80 1.05 0.73% 143.75 145.70 142.05
Sep 2, 2022 147.80 1.00 0.68% 146.80 148.80 143.00
Sep 1, 2022 144.85 -1.15 -0.79% 146.00 146.65 143.25