ADS.DE
Bán 149.95
Chênh lệch Chênh lệch0.70
Mua 150.65

Giao dịch Adidas AG - biểu đồ giá ADS.DE

Bán 149.95
Chênh lệch Chênh lệch0.70
Mua 150.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADS.DE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 151.70 -3.45 -2.22% 155.15 155.15 150.75
May 30, 2023 155.15 1.25 0.81% 153.90 156.75 153.90
May 29, 2023 153.90 -2.25 -1.44% 156.15 156.25 153.10
May 26, 2023 155.45 1.50 0.97% 153.95 155.60 151.60
May 25, 2023 153.95 0.30 0.20% 153.65 154.65 151.05
May 24, 2023 153.55 -4.60 -2.91% 158.15 158.15 153.00
May 23, 2023 158.45 -3.85 -2.37% 162.30 162.70 158.20
May 22, 2023 162.30 4.45 2.82% 157.85 162.80 157.85
May 19, 2023 158.25 -6.45 -3.92% 164.70 164.80 157.45
May 18, 2023 164.25 1.20 0.74% 163.05 165.90 162.45
May 17, 2023 161.95 1.20 0.75% 160.75 162.50 158.95
May 16, 2023 161.45 -3.45 -2.09% 164.90 166.00 161.10
May 15, 2023 166.00 0.35 0.21% 165.65 166.20 164.50
May 12, 2023 164.20 -2.95 -1.76% 167.15 167.60 163.40
May 11, 2023 167.20 3.35 2.04% 163.85 167.45 163.85
May 10, 2023 162.70 0.35 0.22% 162.35 165.55 162.05
May 9, 2023 164.95 -4.50 -2.66% 169.45 170.05 164.70
May 8, 2023 169.45 -0.50 -0.29% 169.95 171.45 167.00
May 5, 2023 170.35 14.35 9.20% 156.00 172.05 156.00
May 4, 2023 156.00 -0.55 -0.35% 156.55 158.15 153.55