ADBE
Bán 276.39
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 276.74

Giao dịch Adobe Systems Inc - biểu đồ giá ADBE

Bán 276.39
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 276.74
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADBE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 276.39 0.49 0.18% 275.90 279.87 275.30
Sep 28, 2022 279.90 5.26 1.92% 274.64 282.60 272.40
Sep 27, 2022 276.90 -3.33 -1.19% 280.23 284.41 274.63
Sep 26, 2022 277.30 -6.60 -2.32% 283.90 288.66 276.25
Sep 23, 2022 284.60 0.57 0.20% 284.03 288.24 280.60
Sep 22, 2022 287.89 0.49 0.17% 287.40 289.41 279.95
Sep 21, 2022 284.37 -5.54 -1.91% 289.91 297.73 283.40
Sep 20, 2022 290.40 -4.55 -1.54% 294.95 294.95 287.67
Sep 19, 2022 295.50 -0.40 -0.14% 295.90 298.97 293.20
Sep 16, 2022 298.89 -4.49 -1.48% 303.38 303.38 292.00
Sep 15, 2022 303.90 -66.97 -18.06% 370.87 373.37 303.72
Sep 14, 2022 372.37 2.79 0.75% 369.58 374.10 365.65
Sep 13, 2022 368.97 -25.90 -6.56% 394.87 396.56 367.20
Sep 12, 2022 396.22 7.86 2.02% 388.36 397.01 386.86
Sep 9, 2022 394.16 6.80 1.76% 387.36 395.92 385.92
Sep 8, 2022 384.86 11.55 3.09% 373.31 386.86 373.31
Sep 7, 2022 378.87 12.00 3.27% 366.87 381.30 366.87
Sep 6, 2022 368.18 -1.64 -0.44% 369.82 373.97 365.08
Sep 2, 2022 368.89 -1.51 -0.41% 370.40 381.82 365.28
Sep 1, 2022 370.27 0.40 0.11% 369.87 371.62 361.57