AAP
Bán 176.49
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 176.94

Giao dịch Advance Auto Parts - biểu đồ giá AAP

Bán 176.49
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 176.94
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AAP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 176.49 -2.35 -1.31% 178.84 179.10 175.51
Jun 28, 2022 178.52 -5.31 -2.89% 183.83 185.85 177.71
Jun 27, 2022 183.45 0.52 0.28% 182.93 185.84 181.55
Jun 24, 2022 182.86 4.77 2.68% 178.09 183.63 178.09
Jun 23, 2022 178.42 2.54 1.44% 175.88 178.82 174.40
Jun 22, 2022 174.22 4.32 2.54% 169.90 175.42 169.42
Jun 21, 2022 171.47 2.59 1.53% 168.88 172.84 167.61
Jun 17, 2022 167.53 2.70 1.64% 164.83 169.38 163.61
Jun 16, 2022 165.34 -1.75 -1.05% 167.09 167.75 164.04
Jun 15, 2022 172.03 0.20 0.12% 171.83 173.31 168.75
Jun 14, 2022 171.34 -0.40 -0.23% 171.74 173.36 169.28
Jun 13, 2022 171.83 -2.11 -1.21% 173.94 175.49 171.08
Jun 10, 2022 179.21 -2.14 -1.18% 181.35 182.74 178.61
Jun 9, 2022 184.51 0.96 0.52% 183.55 187.65 183.55
Jun 8, 2022 184.99 1.21 0.66% 183.78 188.69 183.50
Jun 7, 2022 186.56 -0.91 -0.49% 187.47 189.09 185.29
Jun 6, 2022 190.64 -0.24 -0.13% 190.88 190.96 188.65
Jun 3, 2022 190.49 2.07 1.10% 188.42 191.04 188.42
Jun 2, 2022 190.94 4.60 2.47% 186.34 191.01 185.37
Jun 1, 2022 187.36 -1.89 -1.00% 189.25 191.39 187.10