AMD
Bán 97.29
Chênh lệch Chênh lệch0.49
Mua 97.78

Giao dịch Advanced Micro Devices Inc - biểu đồ giá AMD

Bán 97.29
Chênh lệch Chênh lệch0.49
Mua 97.78
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AMD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 97.59 1.37 1.42% 96.22 99.39 96.17
Mar 29, 2023 95.97 0.58 0.61% 95.39 96.77 94.73
Mar 28, 2023 94.30 -1.94 -2.02% 96.24 96.77 92.74
Mar 27, 2023 96.57 -1.19 -1.22% 97.76 98.79 95.29
Mar 24, 2023 97.90 -2.37 -2.36% 100.27 100.70 96.61
Mar 23, 2023 100.18 0.83 0.84% 99.35 102.29 98.54
Mar 22, 2023 97.95 2.72 2.86% 95.23 101.55 94.90
Mar 21, 2023 95.22 -1.65 -1.70% 96.87 99.32 93.51
Mar 20, 2023 96.56 0.09 0.09% 96.47 97.79 92.77
Mar 17, 2023 97.64 0.86 0.89% 96.78 98.58 95.80
Mar 16, 2023 96.86 6.84 7.60% 90.02 96.86 88.90
Mar 15, 2023 89.79 2.45 2.81% 87.34 90.29 84.74
Mar 14, 2023 87.28 5.35 6.53% 81.93 88.17 81.14
Mar 13, 2023 82.07 -2.33 -2.76% 84.40 84.69 78.40
Mar 10, 2023 82.89 -0.54 -0.65% 83.43 85.32 81.52
Mar 9, 2023 83.86 -1.39 -1.63% 85.25 87.69 83.47
Mar 8, 2023 85.28 3.17 3.86% 82.11 85.64 81.89
Mar 7, 2023 82.11 1.07 1.32% 81.04 84.73 80.55
Mar 6, 2023 81.04 -0.48 -0.59% 81.52 83.18 80.89
Mar 3, 2023 81.33 1.54 1.93% 79.79 81.51 79.22