AEGN
Bán 4.840
Chênh lệch Chênh lệch0.029
Mua 4.869

Giao dịch Aegon N.V. - biểu đồ giá AEGN

Bán 4.840
Chênh lệch Chênh lệch0.029
Mua 4.869
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AEGN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 10, 2022 4.448 0.075 1.72% 4.373 4.474 4.361
Aug 9, 2022 4.377 -0.012 -0.27% 4.389 4.405 4.352
Aug 8, 2022 4.402 0.047 1.08% 4.355 4.410 4.296
Aug 5, 2022 4.325 0.059 1.38% 4.266 4.337 4.175
Aug 4, 2022 4.328 0.048 1.12% 4.280 4.359 4.280
Aug 3, 2022 4.280 0.051 1.21% 4.229 4.293 4.212
Aug 2, 2022 4.235 0.005 0.12% 4.230 4.263 4.208
Aug 1, 2022 4.229 -0.022 -0.52% 4.251 4.336 4.229
Jul 29, 2022 4.280 0.107 2.56% 4.173 4.312 4.173
Jul 28, 2022 4.169 0.030 0.72% 4.139 4.215 4.113
Jul 27, 2022 4.128 0.036 0.88% 4.092 4.149 4.080
Jul 26, 2022 4.092 -0.029 -0.70% 4.121 4.150 4.072
Jul 25, 2022 4.109 0.075 1.86% 4.034 4.131 4.034
Jul 22, 2022 4.049 -0.011 -0.27% 4.060 4.087 4.023
Jul 21, 2022 4.065 -0.005 -0.12% 4.070 4.128 4.008
Jul 20, 2022 4.082 -0.016 -0.39% 4.098 4.153 4.033
Jul 19, 2022 4.089 0.053 1.31% 4.036 4.133 3.989
Jul 18, 2022 4.036 0.015 0.37% 4.021 4.081 4.011
Jul 13, 2022 4.013 -0.108 -2.62% 4.121 4.121 3.955
Jul 12, 2022 4.147 0.058 1.42% 4.089 4.149 4.022