AEGN
Bán 4.116
Chênh lệch Chênh lệch0.024
Mua 4.140

Giao dịch Aegon N.V. - biểu đồ giá AEGN

Bán 4.116
Chênh lệch Chênh lệch0.024
Mua 4.140
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AEGN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 4.116 0.067 1.65% 4.049 4.134 4.049
Sep 29, 2022 4.049 -0.086 -2.08% 4.135 4.136 4.008
Sep 22, 2022 4.662 0.029 0.63% 4.633 4.678 4.539
Sep 21, 2022 4.633 -0.018 -0.39% 4.651 4.651 4.564
Sep 20, 2022 4.651 -0.032 -0.68% 4.683 4.756 4.635
Sep 19, 2022 4.672 0.060 1.30% 4.612 4.693 4.563
Sep 16, 2022 4.631 -0.013 -0.28% 4.644 4.676 4.585
Sep 15, 2022 4.645 0.029 0.63% 4.616 4.690 4.616
Sep 14, 2022 4.616 -0.031 -0.67% 4.647 4.676 4.585
Sep 13, 2022 4.648 -0.080 -1.69% 4.728 4.774 4.647
Sep 12, 2022 4.681 0.080 1.74% 4.601 4.719 4.592
Sep 9, 2022 4.572 0.086 1.92% 4.486 4.593 4.457
Sep 8, 2022 4.487 0.105 2.40% 4.382 4.500 4.377
Sep 7, 2022 4.382 -0.036 -0.81% 4.418 4.418 4.319
Sep 6, 2022 4.418 0.010 0.23% 4.408 4.489 4.387
Sep 5, 2022 4.409 0.019 0.43% 4.390 4.419 4.360
Sep 2, 2022 4.489 0.114 2.61% 4.375 4.501 4.371
Sep 1, 2022 4.370 -0.077 -1.73% 4.447 4.447 4.346
Aug 31, 2022 4.475 0.016 0.36% 4.459 4.507 4.439
Aug 30, 2022 4.449 -0.031 -0.69% 4.480 4.539 4.434