AENA
Bán 107.8
Chênh lệch Chênh lệch0.8
Mua 108.6

Giao dịch Aena S.M.E., S.A. - biểu đồ giá AENA

Bán 107.8
Chênh lệch Chênh lệch0.8
Mua 108.6
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AENA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 107.8 1.5 1.41% 106.3 108.1 106.3
Sep 29, 2022 106.2 -1.4 -1.30% 107.6 107.6 106.0
Sep 22, 2022 111.4 0.8 0.72% 110.6 111.4 110.3
Sep 21, 2022 112.8 -2.2 -1.91% 115.0 115.0 112.2
Sep 20, 2022 115.0 -1.3 -1.12% 116.3 116.7 114.5
Sep 19, 2022 116.3 1.6 1.39% 114.7 117.2 114.1
Sep 16, 2022 114.8 -1.8 -1.54% 116.6 117.8 114.8
Sep 15, 2022 118.3 0.1 0.08% 118.2 119.4 116.6
Sep 14, 2022 118.2 -1.4 -1.17% 119.6 119.6 117.6
Sep 13, 2022 119.6 -1.5 -1.24% 121.1 121.6 118.7
Sep 12, 2022 121.5 1.3 1.08% 120.2 121.7 119.7
Sep 9, 2022 119.5 1.7 1.44% 117.8 119.9 116.8
Sep 8, 2022 117.8 -3.2 -2.64% 121.0 121.8 115.9
Sep 7, 2022 121.0 0.9 0.75% 120.1 121.4 118.9
Sep 6, 2022 120.1 -0.3 -0.25% 120.4 120.8 119.2
Sep 5, 2022 120.4 0.4 0.33% 120.0 120.5 118.0
Sep 2, 2022 122.1 2.2 1.83% 119.9 122.3 119.7
Sep 1, 2022 119.9 -0.6 -0.50% 120.5 120.7 118.7
Aug 31, 2022 122.1 -0.1 -0.08% 122.2 123.1 121.6
Aug 30, 2022 122.2 -0.1 -0.08% 122.3 123.8 121.0