8267
Bán 2308.43
Chênh lệch Chênh lệch19.74
Mua 2328.17

Giao dịch Aeon Co., Ltd. - biểu đồ giá 8267

Bán 2308.43
Chênh lệch Chênh lệch19.74
Mua 2328.17
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

8267 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 23, 2022 2308.43 20.44 0.89% 2287.99 2311.42 2283.43
May 20, 2022 2276.56 -22.40 -0.97% 2298.96 2304.95 2275.16
May 19, 2022 2302.45 23.40 1.03% 2279.05 2311.92 2261.12
May 18, 2022 2335.33 -13.33 -0.57% 2348.66 2348.77 2330.24
May 17, 2022 2359.13 -0.59 -0.03% 2359.72 2374.67 2357.73
May 16, 2022 2382.63 -4.98 -0.21% 2387.61 2392.60 2364.21
May 13, 2022 2381.64 42.33 1.81% 2339.31 2381.64 2332.33
May 12, 2022 2292.50 -11.45 -0.50% 2303.95 2310.42 2283.53
May 11, 2022 2345.68 -6.58 -0.28% 2352.26 2361.22 2338.31
May 10, 2022 2378.05 17.50 0.74% 2360.55 2386.22 2338.24
May 9, 2022 2383.04 -17.34 -0.72% 2400.38 2444.89 2380.54
May 6, 2022 2465.70 4.97 0.20% 2460.73 2466.30 2447.38
May 2, 2022 2455.94 5.57 0.23% 2450.37 2461.72 2442.80
Nov 22, 2021 2711.23 36.26 1.36% 2674.97 2717.41 2674.96
Nov 19, 2021 2695.79 21.91 0.82% 2673.88 2703.37 2673.88
Nov 18, 2021 2673.48 -5.87 -0.22% 2679.35 2683.45 2650.97
Nov 17, 2021 2681.45 -37.83 -1.39% 2719.28 2726.87 2675.48
Nov 16, 2021 2743.11 2.90 0.11% 2740.21 2750.18 2738.71
Nov 15, 2021 2739.72 -2.48 -0.09% 2742.20 2759.25 2731.25
Nov 12, 2021 2750.08 -5.08 -0.18% 2755.16 2755.16 2730.76