AER
Bán 40.83
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 41.16

Giao dịch AerCap Holdings N.V. - biểu đồ giá AER

Bán 40.83
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 41.16
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AER lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 40.83 1.77 4.53% 39.06 40.87 39.06
Jun 23, 2022 38.63 0.10 0.26% 38.53 38.95 37.42
Jun 22, 2022 39.22 0.23 0.59% 38.99 39.92 38.96
Jun 21, 2022 40.13 -0.08 -0.20% 40.21 40.74 39.50
Jun 17, 2022 39.43 1.48 3.90% 37.95 39.82 37.27
Jun 16, 2022 37.70 -1.27 -3.26% 38.97 38.99 37.04
Jun 15, 2022 40.67 0.52 1.30% 40.15 41.54 39.83
Jun 14, 2022 39.47 -1.42 -3.47% 40.89 41.64 39.15
Jun 13, 2022 40.87 -1.33 -3.15% 42.20 42.46 40.61
Jun 10, 2022 44.40 -0.56 -1.25% 44.96 45.77 44.26
Jun 9, 2022 46.61 -1.59 -3.30% 48.20 48.40 46.50
Jun 8, 2022 48.72 -0.59 -1.20% 49.31 49.74 48.56
Jun 7, 2022 50.00 1.58 3.26% 48.42 50.06 48.42
Jun 6, 2022 49.32 -0.01 -0.02% 49.33 49.90 48.78
Jun 3, 2022 48.99 0.45 0.93% 48.54 49.19 48.13
Jun 2, 2022 49.36 1.19 2.47% 48.17 49.49 48.07
Jun 1, 2022 48.34 -0.30 -0.62% 48.64 49.37 46.99
May 31, 2022 49.27 1.43 2.99% 47.84 49.84 47.49
May 27, 2022 48.82 1.34 2.82% 47.48 49.19 47.48
May 26, 2022 47.53 1.82 3.98% 45.71 47.89 45.71