5201
Bán 4471.0
Chênh lệch Chênh lệch43.0
Mua 4514.0

Giao dịch AGC Inc. - biểu đồ giá 5201

Bán 4471.0
Chênh lệch Chênh lệch43.0
Mua 4514.0
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

5201 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 4471.0 -49.8 -1.10% 4520.8 4538.2 4456.0
Sep 29, 2022 4555.6 64.7 1.44% 4490.9 4568.5 4490.9
Sep 28, 2022 4446.1 -35.5 -0.79% 4481.6 4506.8 4406.3
Sep 27, 2022 4541.4 0.6 0.01% 4540.8 4595.4 4526.4
Sep 26, 2022 4520.8 -64.7 -1.41% 4585.5 4599.0 4500.8
Sep 22, 2022 4670.2 59.4 1.29% 4610.8 4676.5 4610.4
Sep 21, 2022 4640.2 -15.0 -0.32% 4655.2 4685.0 4632.2
Sep 20, 2022 4739.8 -20.0 -0.42% 4759.8 4822.0 4739.8
Sep 16, 2022 4754.7 -10.2 -0.21% 4764.9 4789.7 4750.8
Sep 15, 2022 4770.5 0.8 0.02% 4769.7 4793.6 4754.8
Sep 14, 2022 4759.7 34.8 0.74% 4724.9 4789.7 4719.9
Sep 13, 2022 4835.0 -9.4 -0.19% 4844.4 4847.5 4814.5
Sep 12, 2022 4839.5 -24.8 -0.51% 4864.3 4933.9 4829.5
Sep 9, 2022 4839.5 0.1 0.00% 4839.4 4859.4 4824.4
Sep 8, 2022 4849.3 94.4 1.99% 4754.9 4857.8 4750.4
Sep 7, 2022 4739.9 44.9 0.96% 4695.0 4741.4 4694.9
Sep 6, 2022 4724.8 -0.4 -0.01% 4725.2 4735.8 4690.1
Sep 5, 2022 4700.0 -29.9 -0.63% 4729.9 4731.2 4685.6
Sep 2, 2022 4714.9 -0.1 -0.00% 4715.0 4729.8 4684.9
Sep 1, 2022 4719.9 34.8 0.74% 4685.1 4727.0 4685.1