A
Bán 122.61
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 122.90

Giao dịch Agilent Technologies - biểu đồ giá A

Bán 122.61
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 122.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

A lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 122.61 0.23 0.19% 122.38 123.16 122.20
Sep 28, 2022 123.55 1.12 0.91% 122.43 124.32 121.38
Sep 27, 2022 121.48 -1.84 -1.49% 123.32 123.74 120.45
Sep 26, 2022 122.12 0.35 0.29% 121.77 124.09 121.47
Sep 23, 2022 123.37 0.34 0.28% 123.03 124.24 121.33
Sep 22, 2022 124.26 -0.33 -0.26% 124.59 125.83 123.58
Sep 21, 2022 126.25 -2.33 -1.81% 128.58 130.45 126.12
Sep 20, 2022 128.04 -0.75 -0.58% 128.79 128.88 126.68
Sep 19, 2022 130.56 2.36 1.84% 128.20 130.68 128.20
Sep 16, 2022 129.76 -2.26 -1.71% 132.02 132.02 127.99
Sep 15, 2022 133.04 -0.06 -0.05% 133.10 135.26 132.52
Sep 14, 2022 133.09 -0.29 -0.22% 133.38 135.21 131.97
Sep 13, 2022 133.42 -2.75 -2.02% 136.17 137.11 133.24
Sep 12, 2022 139.79 2.70 1.97% 137.09 139.88 137.05
Sep 9, 2022 137.49 2.15 1.59% 135.34 137.80 135.24
Sep 8, 2022 135.05 4.69 3.60% 130.36 135.16 130.36
Sep 7, 2022 131.28 2.65 2.06% 128.63 131.71 128.29
Sep 6, 2022 129.14 0.16 0.12% 128.98 130.38 127.45
Sep 2, 2022 127.86 -1.61 -1.24% 129.47 130.08 126.99
Sep 1, 2022 128.81 2.22 1.75% 126.59 128.99 125.96