1288
Bán 2.32
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 2.37

Giao dịch Agricultural Bank of China Limited - biểu đồ giá 1288

Bán 2.32
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 2.37
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1288 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.317 0.030 1.31% 2.287 2.327 2.277
Sep 29, 2022 2.278 -0.049 -2.11% 2.327 2.347 2.258
Sep 28, 2022 2.309 -0.035 -1.49% 2.344 2.346 2.307
Sep 27, 2022 2.357 -0.019 -0.80% 2.376 2.376 2.357
Sep 26, 2022 2.378 -0.018 -0.75% 2.396 2.404 2.376
Sep 23, 2022 2.417 0.001 0.04% 2.416 2.426 2.416
Sep 22, 2022 2.406 0.000 0.00% 2.406 2.414 2.406
Sep 21, 2022 2.427 0.001 0.04% 2.426 2.435 2.426
Sep 20, 2022 2.437 0.000 0.00% 2.437 2.438 2.436
Sep 19, 2022 2.434 -0.004 -0.16% 2.438 2.443 2.426
Sep 16, 2022 2.444 -0.002 -0.08% 2.446 2.446 2.436
Sep 15, 2022 2.444 -0.002 -0.08% 2.446 2.446 2.444
Sep 14, 2022 2.444 -0.002 -0.08% 2.446 2.451 2.436
Sep 13, 2022 2.475 0.009 0.36% 2.466 2.475 2.446
Sep 9, 2022 2.475 0.039 1.60% 2.436 2.475 2.436
Sep 8, 2022 2.435 -0.028 -1.14% 2.463 2.464 2.426
Sep 7, 2022 2.465 -0.001 -0.04% 2.466 2.467 2.456
Sep 6, 2022 2.486 -0.009 -0.36% 2.495 2.495 2.485
Sep 5, 2022 2.495 0.009 0.36% 2.486 2.495 2.475
Sep 2, 2022 2.496 -0.030 -1.19% 2.526 2.526 2.495