AION/USD
Bán 0.03695
Chênh lệch Chênh lệch0.00378
Mua 0.04073
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AION/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.03668 -0.00002 -0.05% 0.03670 0.03688 0.03642
Oct 3, 2022 0.03669 0.00053 1.47% 0.03616 0.03715 0.03579
Oct 2, 2022 0.03616 -0.00048 -1.31% 0.03664 0.03734 0.03596
Oct 1, 2022 0.03665 -0.00076 -2.03% 0.03741 0.03749 0.03650
Sep 30, 2022 0.03741 -0.00054 -1.42% 0.03795 0.03893 0.03684
Sep 29, 2022 0.03793 0.00052 1.39% 0.03741 0.03829 0.03684
Sep 28, 2022 0.03740 0.00029 0.78% 0.03711 0.03814 0.03619
Sep 27, 2022 0.03711 0.00062 1.70% 0.03649 0.03801 0.03623
Sep 26, 2022 0.03649 -0.00027 -0.73% 0.03676 0.03701 0.03563
Sep 25, 2022 0.03676 -0.00023 -0.62% 0.03699 0.03757 0.03631
Sep 24, 2022 0.03698 -0.00026 -0.70% 0.03724 0.03828 0.03679
Sep 14, 2022 0.04433 0.00007 0.16% 0.04426 0.04495 0.04364
Sep 13, 2022 0.04426 -0.00212 -4.57% 0.04638 0.04698 0.04328
Sep 12, 2022 0.04639 -0.00027 -0.58% 0.04666 0.04790 0.04505
Sep 11, 2022 0.04666 0.00017 0.37% 0.04649 0.04826 0.04624
Sep 10, 2022 0.04648 0.00101 2.22% 0.04547 0.04951 0.04497
Sep 9, 2022 0.04547 0.00104 2.34% 0.04443 0.04696 0.04442
Sep 8, 2022 0.04442 0.00173 4.05% 0.04269 0.04656 0.04199
Sep 7, 2022 0.04269 0.00111 2.67% 0.04158 0.04312 0.04041
Sep 6, 2022 0.04158 -0.00244 -5.54% 0.04402 0.04487 0.04135