APD
Bán 241.20
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 241.66

Giao dịch Air Products And Chemicals - biểu đồ giá APD

Bán 241.20
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 241.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

APD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 241.20 -4.39 -1.79% 245.59 247.90 241.20
Sep 20, 2022 244.77 -0.74 -0.30% 245.51 246.81 243.13
Sep 19, 2022 249.25 5.18 2.12% 244.07 249.44 244.07
Sep 16, 2022 247.11 1.77 0.72% 245.34 248.04 243.92
Sep 15, 2022 248.25 -6.48 -2.54% 254.73 254.74 248.01
Sep 14, 2022 255.08 -0.48 -0.19% 255.56 256.01 252.46
Sep 13, 2022 255.86 -1.69 -0.66% 257.55 260.24 255.25
Sep 12, 2022 263.25 5.16 2.00% 258.09 263.84 257.57
Sep 9, 2022 256.69 1.88 0.74% 254.81 257.19 253.96
Sep 8, 2022 253.55 3.10 1.24% 250.45 254.11 249.62
Sep 7, 2022 253.63 7.51 3.05% 246.12 253.89 245.45
Sep 6, 2022 246.04 -1.88 -0.76% 247.92 248.03 244.31
Sep 2, 2022 246.40 -5.95 -2.36% 252.35 253.34 245.63
Sep 1, 2022 249.81 -0.43 -0.17% 250.24 251.12 248.38
Aug 31, 2022 252.19 -3.76 -1.47% 255.95 257.20 252.11
Aug 30, 2022 255.73 -5.52 -2.11% 261.25 262.15 255.40
Aug 29, 2022 260.46 1.17 0.45% 259.29 262.88 258.19
Aug 26, 2022 262.00 -4.57 -1.71% 266.57 267.55 261.91
Aug 25, 2022 266.48 4.81 1.84% 261.67 266.53 261.67
Aug 24, 2022 262.59 1.80 0.69% 260.79 263.54 260.53