ABNB
Bán 97.64
Chênh lệch Chênh lệch2.02
Mua 99.66

Giao dịch Airbnb, Inc. - biểu đồ giá ABNB

Bán 97.64
Chênh lệch Chênh lệch2.02
Mua 99.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABNB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 99.62 0.06 0.06% 99.56 100.51 96.02
Dec 1, 2022 99.96 -1.38 -1.36% 101.34 102.54 98.62
Nov 30, 2022 101.35 6.95 7.36% 94.40 101.47 94.16
Nov 29, 2022 94.41 0.09 0.10% 94.32 96.33 93.62
Nov 28, 2022 94.22 -1.29 -1.35% 95.51 97.35 93.62
Nov 25, 2022 96.50 0.40 0.42% 96.10 97.82 95.01
Nov 24, 2022 95.54 -0.17 -0.18% 95.71 96.10 95.54
Nov 23, 2022 95.70 2.02 2.16% 93.68 96.15 93.42
Nov 22, 2022 93.68 -0.87 -0.92% 94.55 94.87 92.12
Nov 21, 2022 94.61 -0.57 -0.60% 95.18 96.82 93.03
Nov 18, 2022 96.56 -1.91 -1.94% 98.47 100.46 95.68
Nov 17, 2022 98.46 -4.57 -4.44% 103.03 103.53 97.94
Nov 16, 2022 103.04 -2.96 -2.79% 106.00 107.41 103.01
Nov 15, 2022 106.01 1.52 1.45% 104.49 110.15 104.49
Nov 14, 2022 104.50 -2.82 -2.63% 107.32 107.87 104.02
Nov 11, 2022 107.69 6.29 6.20% 101.40 108.74 100.06
Nov 10, 2022 101.79 7.19 7.60% 94.60 101.79 93.98
Nov 9, 2022 94.59 -1.99 -2.06% 96.58 98.09 94.25
Nov 8, 2022 96.59 2.44 2.59% 94.15 100.93 93.36
Nov 7, 2022 94.14 -1.12 -1.18% 95.26 96.66 92.39