2802
Bán 3173.29
Chênh lệch Chênh lệch28.32
Mua 3201.61

Giao dịch Ajinomoto Co., Inc. - biểu đồ giá 2802

Bán 3173.29
Chênh lệch Chênh lệch28.32
Mua 3201.61
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2802 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 23, 2022 3173.29 7.88 0.25% 3165.41 3190.33 3156.46
May 20, 2022 3129.46 1.89 0.06% 3127.57 3156.36 3115.71
May 19, 2022 3103.67 33.87 1.10% 3069.80 3121.60 3067.80
May 18, 2022 3119.71 -11.82 -0.38% 3131.53 3132.55 3089.62
May 17, 2022 3115.52 -37.93 -1.20% 3153.45 3153.47 3100.67
May 16, 2022 3135.54 9.97 0.32% 3125.57 3168.41 3094.67
May 13, 2022 3177.38 136.51 4.49% 3040.87 3177.38 3021.99
May 12, 2022 3003.07 72.27 2.47% 2930.80 3029.96 2865.12
May 11, 2022 3027.86 14.83 0.49% 3013.03 3048.89 3003.97
May 10, 2022 3009.05 -44.81 -1.47% 3053.86 3053.87 2989.13
May 9, 2022 3083.85 -163.23 -5.03% 3247.08 3257.06 3077.67
May 6, 2022 3317.72 23.74 0.72% 3293.98 3357.66 3293.94
May 2, 2022 3265.92 -57.87 -1.74% 3323.79 3355.66 3257.04
Nov 22, 2021 3480.06 28.78 0.83% 3451.28 3484.25 3435.14
Nov 19, 2021 3478.07 -2.09 -0.06% 3480.16 3490.12 3462.24
Nov 18, 2021 3517.91 -54.98 -1.54% 3572.89 3579.17 3514.92
Nov 17, 2021 3568.81 -60.75 -1.67% 3629.56 3634.55 3532.95
Nov 16, 2021 3603.47 37.66 1.06% 3565.81 3623.49 3555.86
Nov 15, 2021 3541.92 2.09 0.06% 3539.83 3568.81 3533.95
Nov 12, 2021 3548.89 -2.96 -0.08% 3551.85 3562.84 3518.00