AKAM
Bán 98.96
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 99.20

Giao dịch Akamai Technologies, Inc. - biểu đồ giá AKAM

Bán 98.96
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 99.20
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AKAM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 24, 2022 99.44 1.36 1.39% 98.08 100.08 97.08
May 23, 2022 98.73 0.82 0.84% 97.91 98.88 97.28
May 20, 2022 97.38 -1.11 -1.13% 98.49 99.29 95.19
May 19, 2022 98.33 2.26 2.35% 96.07 99.41 96.07
May 18, 2022 96.03 -1.28 -1.32% 97.31 97.76 95.78
May 17, 2022 98.28 -1.40 -1.40% 99.68 99.69 96.77
May 16, 2022 98.81 2.01 2.08% 96.80 99.81 96.80
May 13, 2022 98.49 1.16 1.19% 97.33 99.21 97.02
May 12, 2022 97.30 0.66 0.68% 96.64 98.19 95.67
May 11, 2022 97.91 2.05 2.14% 95.86 99.38 95.86
May 10, 2022 97.09 1.47 1.54% 95.62 98.54 94.82
May 9, 2022 95.38 1.91 2.04% 93.47 96.60 93.46
May 6, 2022 95.30 -1.49 -1.54% 96.79 97.65 94.98
May 5, 2022 98.61 -2.40 -2.38% 101.01 101.60 97.05
May 4, 2022 102.65 3.32 3.34% 99.33 103.99 97.52
May 3, 2022 113.68 1.80 1.61% 111.88 114.74 111.88
May 2, 2022 112.18 0.29 0.26% 111.89 114.18 110.04
Apr 29, 2022 112.19 -2.11 -1.85% 114.30 115.26 111.99
Apr 28, 2022 115.67 2.13 1.88% 113.54 116.43 113.54
Apr 27, 2022 113.51 0.62 0.55% 112.89 115.91 112.89