ALB
Bán 265.05
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 265.89

Giao dịch Albemarle Corporation - biểu đồ giá ALB

Bán 265.05
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 265.89
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 265.05 -3.92 -1.46% 268.97 270.62 264.87
Sep 28, 2022 277.55 11.37 4.27% 266.18 278.68 263.87
Sep 27, 2022 269.30 -2.67 -0.98% 271.97 275.89 264.80
Sep 26, 2022 264.60 0.33 0.12% 264.27 273.96 263.99
Sep 23, 2022 269.16 5.59 2.12% 263.57 269.34 259.93
Sep 22, 2022 271.58 -16.88 -5.85% 288.46 288.73 270.33
Sep 21, 2022 284.49 -5.43 -1.87% 289.92 297.05 284.49
Sep 20, 2022 287.30 -4.54 -1.56% 291.84 293.39 283.82
Sep 19, 2022 296.53 15.58 5.55% 280.95 297.26 280.86
Sep 16, 2022 286.80 5.89 2.10% 280.91 287.70 276.72
Sep 15, 2022 286.30 -15.12 -5.02% 301.42 302.23 286.02
Sep 14, 2022 306.48 10.10 3.41% 296.38 307.73 294.37
Sep 13, 2022 297.35 12.08 4.23% 285.27 306.54 285.23
Sep 12, 2022 296.55 -3.16 -1.05% 299.71 299.89 291.36
Sep 9, 2022 299.96 5.65 1.92% 294.31 302.15 294.31
Sep 8, 2022 290.97 14.79 5.36% 276.18 291.88 276.09
Sep 7, 2022 278.81 14.67 5.55% 264.14 279.30 263.48
Sep 6, 2022 266.37 -1.24 -0.46% 267.61 270.00 258.16
Sep 2, 2022 259.62 -2.23 -0.85% 261.85 265.57 257.13
Sep 1, 2022 256.57 -6.49 -2.47% 263.06 263.40 249.19