AA
Bán 40.32
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 40.61

Giao dịch Alcoa - biểu đồ giá AA

Bán 40.32
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 40.61
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 17, 2023 38.88 -1.29 -3.21% 40.17 40.46 38.77
Mar 16, 2023 40.49 1.99 5.17% 38.50 40.94 38.37
Mar 15, 2023 39.62 -2.29 -5.46% 41.91 42.05 38.66
Mar 14, 2023 44.27 -1.43 -3.13% 45.70 46.04 43.60
Mar 13, 2023 44.55 1.38 3.20% 43.17 45.87 41.98
Mar 10, 2023 44.76 -2.62 -5.53% 47.38 47.80 44.24
Mar 9, 2023 47.61 -2.69 -5.35% 50.30 50.89 47.04
Mar 8, 2023 50.74 0.50 1.00% 50.24 51.06 49.42
Mar 7, 2023 49.86 -2.46 -4.70% 52.32 52.82 49.64
Mar 6, 2023 53.49 -0.12 -0.22% 53.61 54.67 53.18
Mar 3, 2023 55.33 1.35 2.50% 53.98 55.54 53.38
Mar 2, 2023 53.32 3.78 7.63% 49.54 53.51 49.54
Mar 1, 2023 51.47 0.74 1.46% 50.73 52.77 50.33
Feb 28, 2023 48.62 0.93 1.95% 47.69 49.86 47.24
Feb 27, 2023 47.75 1.06 2.27% 46.69 48.27 45.88
Feb 24, 2023 46.27 0.07 0.15% 46.20 46.39 44.95
Feb 23, 2023 47.76 -0.57 -1.18% 48.33 48.81 46.35
Feb 22, 2023 48.76 0.01 0.02% 48.75 50.76 48.25
Feb 21, 2023 47.73 0.00 0.00% 47.73 49.60 47.53
Feb 17, 2023 46.72 -1.10 -2.30% 47.82 47.83 46.05