ARE
Bán 137.13
Chênh lệch Chênh lệch0.39
Mua 137.52

Giao dịch Alexandria Real Estate Equities Inc - biểu đồ giá ARE

Bán 137.13
Chênh lệch Chênh lệch0.39
Mua 137.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ARE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 137.13 -0.37 -0.27% 137.50 138.20 136.75
Sep 28, 2022 141.01 2.99 2.17% 138.02 142.11 137.75
Sep 27, 2022 137.88 -2.50 -1.78% 140.38 140.40 137.22
Sep 26, 2022 139.34 -2.10 -1.48% 141.44 142.00 137.54
Sep 23, 2022 142.91 2.85 2.03% 140.06 143.29 140.06
Sep 22, 2022 141.90 1.30 0.92% 140.60 143.21 138.61
Sep 21, 2022 141.04 -3.96 -2.73% 145.00 146.40 140.93
Sep 20, 2022 144.62 -2.05 -1.40% 146.67 146.73 143.41
Sep 19, 2022 148.86 0.50 0.34% 148.36 149.03 146.05
Sep 16, 2022 150.47 0.55 0.37% 149.92 150.61 147.42
Sep 15, 2022 150.75 0.12 0.08% 150.63 153.08 150.57
Sep 14, 2022 151.82 -0.12 -0.08% 151.94 153.61 150.38
Sep 13, 2022 153.52 -2.40 -1.54% 155.92 156.59 152.84
Sep 12, 2022 160.15 1.38 0.87% 158.77 160.96 158.77
Sep 9, 2022 158.67 2.67 1.71% 156.00 159.25 155.97
Sep 8, 2022 156.76 5.79 3.84% 150.97 157.14 150.92
Sep 7, 2022 154.21 1.62 1.06% 152.59 154.64 152.13
Sep 6, 2022 152.52 1.67 1.11% 150.85 152.97 150.21
Sep 2, 2022 150.23 -1.84 -1.21% 152.07 154.03 149.82
Sep 1, 2022 151.59 -0.33 -0.22% 151.92 152.14 149.65