ALGO/USD
Bán 0.3508
Chênh lệch Chênh lệch0.0317
Mua 0.3825
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALGO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 0.3538 -0.0089 -2.45% 0.3627 0.3677 0.3474
May 26, 2022 0.3629 -0.0250 -6.44% 0.3879 0.3943 0.3504
May 25, 2022 0.3878 -0.0129 -3.22% 0.4007 0.4031 0.3810
May 24, 2022 0.4007 0.0020 0.50% 0.3987 0.4036 0.3731
May 23, 2022 0.3987 -0.0246 -5.81% 0.4233 0.4328 0.3924
May 22, 2022 0.4233 0.0073 1.75% 0.4160 0.4294 0.4051
May 21, 2022 0.4161 0.0017 0.41% 0.4144 0.4239 0.4026
May 20, 2022 0.4144 -0.0173 -4.01% 0.4317 0.4397 0.4014
May 19, 2022 0.4318 0.0174 4.20% 0.4144 0.4435 0.4023
May 18, 2022 0.4143 -0.0588 -12.43% 0.4731 0.4823 0.4121
May 17, 2022 0.4732 0.0327 7.42% 0.4405 0.4855 0.4391
May 16, 2022 0.4405 -0.0285 -6.08% 0.4690 0.4697 0.4201
May 15, 2022 0.4690 0.0254 5.73% 0.4436 0.4724 0.4258
May 14, 2022 0.4436 0.0196 4.62% 0.4240 0.4526 0.4000
May 13, 2022 0.4239 0.0197 4.87% 0.4042 0.4863 0.3971
May 12, 2022 0.4041 -0.0273 -6.33% 0.4314 0.4597 0.3447
May 11, 2022 0.4301 -0.1295 -23.14% 0.5596 0.5765 0.3973
May 10, 2022 0.5586 0.0094 1.71% 0.5492 0.6322 0.5294
May 9, 2022 0.5463 -0.1516 -21.72% 0.6979 0.7225 0.5434
May 8, 2022 0.6975 -0.0189 -2.64% 0.7164 0.7484 0.6774