BABA
Bán 85.82
Chênh lệch Chênh lệch0.58
Mua 86.40

Giao dịch Alibaba Group Holding Limited - biểu đồ giá BABA

Bán 85.82
Chênh lệch Chênh lệch0.58
Mua 86.40
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BABA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 81.93 -1.52 -1.82% 83.45 83.97 80.95
May 24, 2022 82.61 -2.47 -2.90% 85.08 85.74 81.45
May 23, 2022 86.23 -0.38 -0.44% 86.61 87.66 84.69
May 20, 2022 86.75 -3.09 -3.44% 89.84 90.33 84.63
May 19, 2022 87.97 2.88 3.38% 85.09 90.00 84.41
May 18, 2022 86.94 -4.07 -4.47% 91.01 91.57 86.13
May 17, 2022 91.72 -0.16 -0.17% 91.88 94.38 89.52
May 16, 2022 86.53 0.30 0.35% 86.23 88.98 86.23
May 13, 2022 86.73 3.27 3.92% 83.46 88.27 81.94
May 12, 2022 81.13 -0.11 -0.14% 81.24 83.03 77.95
May 11, 2022 81.91 -4.79 -5.52% 86.70 88.03 81.42
May 10, 2022 84.82 -2.50 -2.86% 87.32 88.46 83.44
May 9, 2022 84.28 -3.90 -4.42% 88.18 88.46 84.14
May 6, 2022 89.97 -2.12 -2.30% 92.09 93.74 88.61
May 5, 2022 94.43 -4.15 -4.21% 98.58 98.93 93.99
May 4, 2022 101.65 3.44 3.50% 98.21 101.71 96.50
May 3, 2022 99.35 -2.49 -2.45% 101.84 102.59 98.70
May 2, 2022 101.52 3.52 3.59% 98.00 101.76 94.98
Apr 29, 2022 97.10 -5.37 -5.24% 102.47 103.41 95.93
Apr 28, 2022 87.93 -1.88 -2.09% 89.81 90.90 86.86